Proff
Proff
Annonce

CMA ARMATUR A/S

CVR-nr11532373
AdresseAlstrup Allé 2, 8361 Hasselager

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.1815.8225.3665.2265.284
Personaleomkostninger-2.947-2.898-2.874-2.979-2.902
Afskrivninger-136-17-24-49-48
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.0982.9072.4692.1992.334
Finansielle indtægter12213412713991
Finansielle udgifter-10-13-15-15-11
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto11212111212480
Ordinært resultat2.2103.0292.5802.3232.414
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.2103.0292.5802.3232.414
Skat af årets resultat-539-619-570-512-532
Årets resultat1.6712.4102.0101.8111.882

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler53366952954
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt53366952954
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt53366952954
Varebeholdninger1.8451.9411.5581.4841.847
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.7783.7993.9543.7473.214
Tilgodehavender hos nærtstående parter142004117
Andre tilgodehavender10087136138118
Værdipapirer00000
Likvide midler240241724544516
Omsætningsaktiver i alt6.1046.1056.4045.9785.731
Status balance6.6376.7736.4096.0085.785
Selskabskapital680680680680680
Overført resultat1.3141.6431.2831.122807
Udbytte2.0002.0501.8501.4951.797
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.9944.3733.8133.2973.284
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.9944.3733.8133.2973.284
Udskudt skat00000
Hensættelse25----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat489501571517536
Varekreditorer1.0618949528491.008
Anden gæld1.0681.0061.0741.345956
Kortfristet gæld i alt2.6172.4012.5962.7102.501
Passiver i alt6.6376.7736.4096.0085.785

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte66667
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CMA ARMATUR A/S

CVR-nr 11532373

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

CMA ARMATUR A/S

CVR-nr: 11532373

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CMA ARMATUR A/S

CVR-nr: 11532373

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger