Proff
Proff
Annonce
Annonce

CM Egede Holding ApS

CVR-nr39972336
AdresseStrandvejen 22, 7120 Vejle Øst

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

25.10.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug

0

0

0

0

Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste

6

-6

-6

-6

Personaleomkostninger

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

Primært resultat

6

-6

-6

-6

Finansielle indtægter

0

0

0

0

Finansielle udgifter

0

0

0

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

617

-32

3.873

-50

Finansielle poster netto

617

-32

3.873

-50

Ordinært resultat

624

-39

3.867

-56

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

Resultat før skat

624

-39

3.867

-56

Skat af årets resultat

0

0

0

0

Årets resultat

624

-39

3.867

-56

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

Kapitalandele

4.458

3.841

3.873

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

4.458

3.841

3.873

0

Anlægsaktiver i alt

4.458

3.841

3.873

0

Varebeholdninger

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

0

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

Likvide midler

0

0

0

0

Omsætningsaktiver i alt

0

0

0

0

Status balance

4.458

3.841

3.873

0

Selskabskapital

50

50

50

50

Overført resultat

-62

-69

-62

-56

Udbytte

0

0

0

0

Øvrige reserver

4.458

3.841

3.873

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

4.446

3.822

3.861

-6

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

Egenkapital i alt

4.446

3.822

3.861

-6

Udskudt skat

0

0

0

0

Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

6

13

6

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

Varekreditorer

6

6

6

6

Anden gæld

0

0

0

0

Kortfristet gæld i alt

12

19

12

6

Passiver i alt

4.458

3.841

3.873

0

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte

1

1

1

1

Hent gratis årsrapporter

CM Egede Holding ApS

CVR-nr 39972336

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 25.10.2018 (PDF)

Periode: 25.10.2018 - 31.12.2019

Kreditrapport

CM Egede Holding ApS

CVR-nr: 39972336

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

CM Egede Holding ApS

CVR-nr: 39972336

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger