Proff
Proff
Annonce

CLAUSEN CONTROLS HOLDING I ApS

CVR-nr10132320
AdresseNørre Havnegade 43 5, 6400 Sønderborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-40-37-35-33-29
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-40-37-35-33-29
Finansielle indtægter31913106
Finansielle udgifter-3-26-16-12-8
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto400.886370.25000157.300
Finansielle poster netto400.886370.243-3-2157.298
Ordinært resultat400.846370.206-38-35157.269
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat400.846370.206-38-35157.269
Skat af årets resultat00000
Årets resultat400.846370.206-38-35157.269

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele2.046.3752.046.3752.046.3752.046.3752.046.375
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.046.3752.046.3752.046.3752.046.3752.046.375
Anlægsaktiver i alt2.046.3752.046.3752.046.3752.046.3752.046.375
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter34104349449275
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler01940216
Omsætningsaktiver i alt34123389451291
Status balance2.046.4092.046.4982.046.7642.046.8262.046.666
Selskabskapital401401401401401
Overført resultat2.045.9332.045.9792.045.8242.045.8612.045.896
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.046.3342.046.3802.046.2252.046.2622.046.297
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.046.3342.046.3802.046.2252.046.2622.046.297
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3886508523332
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld3732314137
Kortfristet gæld i alt75118539564369
Passiver i alt2.046.4092.046.4982.046.7642.046.8262.046.666

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CLAUSEN CONTROLS HOLDING I ApS

CVR-nr 10132320

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CLAUSEN CONTROLS HOLDING I ApS

CVR-nr: 10132320

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CLAUSEN CONTROLS HOLDING I ApS

CVR-nr: 10132320

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger