Proff
Proff
Annonce
Annonce

Cego A/S

CVR-nr29206651CVRP-nr1011899915
AdresseLauritzens Plads 1, 4., 9000 Aalborg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste29.63431.53115.721-2992.073
Personaleomkostninger-26.206-27.909-13.601-7.774-11.846
Afskrivninger-884-1.166-820-18.046-10.853
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.5442.4561.299-26.119-20.625
Finansielle indtægter94989372189
Finansielle udgifter-2.241-1.798-305-262-155
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto55.48566.109117.039117.75374.682
Finansielle poster netto54.19365.204116.741117.49374.716
Ordinært resultat56.73767.661118.04091.37454.091
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat56.73767.661118.04091.37454.091
Skat af årets resultat-290-783-2345.7994.530
Årets resultat56.44766.878117.80797.17358.621

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver298001514.530
Immaterielle anlægsaktiver i alt298001514.530
Grunde og bygninger505789171241132
Andre anlæg og driftsmidler7118581.1411.2831.027
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.2161.6471.3121.5241.159
Kapitalandele178.865148.34097.56260.53095.894
Langfristede tilgodehavender1.6471.839000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.2321.2321.2101.2101.210
Finansielle anlægsaktiver i alt181.744151.41198.77161.73997.104
Anlægsaktiver i alt183.258153.058100.08463.278112.793
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000109202
Tilgodehavender hos nærtstående parter55.42845.96670.2692.6730
Andre tilgodehavender5434522.391244720
Værdipapirer00000
Likvide midler1.4102.9263.0791.859924
Omsætningsaktiver i alt58.35150.37876.1525.1662.290
Status balance241.609203.436176.23568.444115.083
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat3.07236.6259.74798.13913.509
Udbytte130.00075.000100.000-75.12146.900
Øvrige reserver00022.64031.096
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel133.572112.125110.24746.15792.005
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt133.572112.125110.24746.15792.005
Udskudt skat00000
Hensættelse--06.0619.102
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld76886680400
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt76886680400
Kortfristet gæld til nærtstående parter103.00085.41960.43414.32210.989
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker027723052
Selskabsskat30837516700
Varekreditorer1.3642.004866694108
Anden gæld2.5972.6183.6461.1812.827
Kortfristet gæld i alt107.26990.44565.18416.22613.976
Passiver i alt241.609203.436176.23568.444115.083

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3632171833
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Cego A/S

CVR-nr 29206651

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Cego A/S

CVR-nr: 29206651

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Cego A/S

CVR-nr: 29206651

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger