Proff
Proff
Annonce
Annonce

CE Mandskab ApS

CVR-nr37567914
AdresseStrandvejen 22, 7120 Vejle Øst

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092023-062022-062021-062020-06
Startdato

01.07.2023

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

Sluttdato

30.09.2023

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-092023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-1-6-87-662132
Personaleomkostninger0000-137
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-1-6-87-662-5
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-100-5-16
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-100-5-16
Ordinært resultat-2-6-87-668-20
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-2-6-87-668-20
Skat af årets resultat1680000
Årets resultat165-6-87-668-20

BALANCEREGNSKAB

2023-092023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000450
Tilgodehavender hos nærtstående parter168039400
Andre tilgodehavender0105140
Værdipapirer00000
Likvide midler00071905
Omsætningsaktiver i alt1681391171.495
Status balance1681391171.495
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-44-210-204-117551
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6-160-154-67601
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6-160-154-67601
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter152151000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat000022
Varekreditorer00000
Anden gæld00193184872
Kortfristet gæld i alt162161193184895
Passiver i alt1681391171.495

ANDET

2023-092023-062022-062021-062020-06
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CE Mandskab ApS

CVR-nr 37567914

Årsrapport 01.07.2023 (PDF)

Periode: 01.07.2023 - 30.09.2023

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

CE Mandskab ApS

CVR-nr: 37567914

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CE Mandskab ApS

CVR-nr: 37567914

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger