Proff
Proff
Annonce
Annonce

Cassin Networks ApS

CVR-nr36967552
AdresseAmerika Plads 37, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning3.062.1032.923.3062.364.527--
Vareforbrug1.186.344608.357338.72700
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.850.2932.314.9492.025.800757.368-70.433
Personaleomkostninger-97.903-97.014-90.951-72.393-38.454
Afskrivninger-3.527.758-1.985.023-1.706.125-676.764-2.079
Kapacitetsomkostninger-2.142-6.124-60.364-365-58
Primært resultat222.490226.788168.3607.845-111.025
Finansielle indtægter26.5733.17049.97432.4714.530
Finansielle udgifter-22.198-13.056-31.988-53.541-10.250
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto4.375-9.88617.986-21.070-5.720
Ordinært resultat226.865216.897186.346-13.225-117.105
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat226.865216.897186.346-13.225-117.105
Skat af årets resultat-53.656-47.733-41.1752.77236.889
Årets resultat173.209169.164145.171-10.453-80.217

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger6.808.3386.950.5467.123.8644.237.42453.497
Andre anlæg og driftsmidler2.630.3813.246.9124.445.5203.033.1346.002
Øvrige materielle anlægsaktiver4.732.9612.464.661459.8713.373.5457.093.980
Materielle anlægsaktiver i alt14.171.68012.662.11912.029.25510.644.1037.153.479
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver46746731741.770317
Finansielle anlægsaktiver i alt46746731741.770317
Anlægsaktiver i alt14.172.14712.662.58612.029.57210.685.8737.153.796
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.129.718302.417320.224388.34315.171
Andre tilgodehavender312.414224.693145.908214.457467.838
Værdipapirer00000
Likvide midler255.33933.967123.82851.25748.847
Omsætningsaktiver i alt2.697.471561.077589.960654.057531.856
Status balance16.869.61813.223.66312.619.53211.339.9307.685.653
Selskabskapital103103103103103
Overført resultat14.526.57812.490.19612.321.03211.003.8616.149.314
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel14.526.68112.490.29912.321.13511.003.9646.149.417
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt14.526.68112.490.29912.321.13511.003.9646.149.417
Udskudt skat00000
Hensættelse82.11454.6447.239--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld08.5098.4142.5450
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt08.5098.4142.5450
Kortfristet gæld til nærtstående parter173.90908911.93755.477
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0163.62500273.000
Selskabsskat00000
Varekreditorer1.940.694407.812226.823303.1521.197.315
Anden gæld146.22098.77455.03028.33210.444
Kortfristet gæld i alt2.260.823670.211282.744333.4201.536.236
Passiver i alt16.869.61813.223.66312.619.53211.339.9307.685.653

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte8173635432
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Cassin Networks ApS

CVR-nr 36967552

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Cassin Networks ApS

CVR-nr: 36967552

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Cassin Networks ApS

CVR-nr: 36967552

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger