Proff
Proff

Carl Jensens Marinelager ApS

CVR-nr41874708
AdresseOlfert Fischersvej 8, 9850 Hirtshals

Carl Jensens Marinelager har i omkring 20 år leveret skibsbrændstof og smøremidler til søfarten i Hirtshals Havn og i Nordjyllands området.
Virksomheden blev stiftet i 2002 af ægteparret Niels Jørn Jensen og Hanne Jensen. Bygningen med kontor og varelager er placeret i Hirtshals. I 2020 blev Carl Jensens Marinelager solgt til det færøske energiselskab Effo, der i dag driver virksomheden.

Vi leverer smøreolie til erhvervskunder og tilbyder en lang række produkter af smøremidler fra Mobil, Fuchs, Castrol, Shell og Texaco til de enkelte kunders behov. Vi tilbyder produkter og servicer i adskillige erhvervsområder i det private og offentlige marked. Vores medarbejdere sikrer hurtig og fleksibel levering, så du fortsat kan drive din virksomhed. Vi har lager i Hirtshals og tilbyder levering i hele Danmark. Kunne du tænke dig at høre nærmere eller har du et par spørgsmål?

Vores medarbejdere er altid klare til at vejlede dig.
Vores medarbejdere sikrer hurtig og fleksibel forsyning af MGO i hele Danmark og med egne tankbiler i Nordjylland. Med garanteret produktkvalitet af skibsbrændstof imødekommer vi vores kunders individuelle behov til en konkurrencedygtig pris. Offshore er en væsentlig del af vores arbejde og vi bruger kun internationalt godkendte sikkerheds- og bunkringsprocedurer.

Vores moderselskab Effo er certificeret af ISO standarderne 9001, 14001 og 45001, som også er standarder vi følger. Rengøringsmidler fra Sapolux Rengøringsmidler fra Sapolux er kendetegnet ved en høj kvalitet, hvor stor effektivitet opnås selv ved små koncentrationer. Desuden har flere af rengøringsmidlerne en meget bred anvendelse som betyder, at de erstatter en række andre rengøringsprodukter. Alle Sapolux produkterne overholder gældende EU krav og nationale krav.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

17.11.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste3.8351.381
Personaleomkostninger0-646
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger-3.112-2.062
Primært resultat723-681
Finansielle indtægter410
Finansielle udgifter-100-59
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-59-59
Ordinært resultat664-740
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat664-740
Skat af årets resultat-144162
Årets resultat520-578

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger1.4931.547
Andre anlæg og driftsmidler393517
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt1.8872.063
Kapitalandele40
Langfristede tilgodehavender9393
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt9793
Anlægsaktiver i alt1.9842.157
Varebeholdninger1.7742.093
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5.7324.347
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender1351.553
Værdipapirer00
Likvide midler3.751469
Omsætningsaktiver i alt11.4488.575
Status balance13.43210.732
Selskabskapital400400
Overført resultat3.5423.022
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.9423.422
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt3.9423.422
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld3.3983.855
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt3.3983.855
Kortfristet gæld til nærtstående parter00
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer5.3812.921
Anden gæld57134
Kortfristet gæld i alt6.0923.455
Passiver i alt13.43210.732

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte22
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Carl Jensens Marinelager ApS

CVR-nr 41874708

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 17.11.2020 (PDF)

Periode: 17.11.2020 - 31.12.2021

Kreditrapport

Carl Jensens Marinelager ApS

CVR-nr: 41874708

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7032208

Firmaets links


Certificeringer

Vores moderselskab Effo er certificeret af ISO standarderne 9001, 14001 og 45001, som også er standarder vi følger.
Vores moderselskab Effo er certificeret af ISO standarderne 9001, 14001 og 45001, som også er standarder vi følger.

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Carl Jensens Marinelager ApS

CVR-nr: 41874708

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger