Proff
Proff
Annonce
Annonce

CARL HANSEN & SØN RETAIL A/S

CVR-nr32317375
AdresseHylkedamvej 77-79, 5591 Gelsted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.2342.7692.4901.8832.217
Personaleomkostninger-4.325-2.041-1.830-1.305-1.491
Afskrivninger-393-361-384-334-352
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat516367276245374
Finansielle indtægter0006841
Finansielle udgifter-268-103-119-165-176
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto02324500
Finansielle poster netto-268-80126-97-135
Ordinært resultat248287402148239
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat248287402148239
Skat af årets resultat-56-63-89-33-53
Årets resultat192224314115187

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger8441.1271.0799281.180
Andre anlæg og driftsmidler003.6694.0571.579
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8441.1274.7484.9852.759
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender000630606
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.9061.45964000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.9061.459640630606
Anlægsaktiver i alt2.7512.5875.3885.6153.365
Varebeholdninger9.1404.3020372.253
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser24315827523
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.49402.64694242
Andre tilgodehavender431885197235
Værdipapirer00000
Likvide midler2518177833
Omsætningsaktiver i alt12.0984.6362.7511.3292.586
Status balance14.8487.2238.1396.9445.951
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat3.4603.2683.0442.7302.615
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.9603.7683.5443.2303.115
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.9603.7683.5443.2303.115
Udskudt skat00000
Hensættelse5024---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00172540
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00172540
Kortfristet gæld til nærtstående parter0871033153
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker8.0053852.0821.663597
Selskabsskat3138842440
Varekreditorer1.1801.5771.6359821.263
Anden gæld1.622560621660883
Kortfristet gæld i alt10.8383.4304.4223.6592.837
Passiver i alt14.8487.2238.1396.9445.951

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte115545
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CARL HANSEN & SØN RETAIL A/S

CVR-nr 32317375

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CARL HANSEN & SØN RETAIL A/S

CVR-nr: 32317375

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CARL HANSEN & SØN RETAIL A/S

CVR-nr: 32317375

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger