Proff
Proff
Annonce
Annonce
Under tvangsopløsning

Canopylab A/S Under Tvangsopløsning

CVR-nr37040088CVRP-nr1020676813
AdresseFilmbyen 24, 2650 Hvidovre

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2020-122019-122018-122017-122016-12
Startdato

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2017

28.08.2015

Sluttdato

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

RESULTATREGNSKAB

2020-122019-122018-122017-122016-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug000--
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.433187-462-406-51
Personaleomkostninger-3.207-1.933-3.178-1.541-473
Afskrivninger-2.751-1.851-774--
Kapacitetsomkostninger0001.542473
Primært resultat-4.524-3.597-4.414-1.948-524
Finansielle indtægter001--
Finansielle udgifter-444-370-221-3-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000--
Finansielle poster netto-444-370-220-3-1
Ordinært resultat-4.968-3.967-4.634-1.951-525
Ekstraordinære poster000--
Resultat før skat-4.968-3.967-4.634-1.951-525
Skat af årets resultat1.0658801.028540-
Årets resultat-3.903-3.086-3.606-1.411-525

BALANCEREGNSKAB

2020-122019-122018-122017-122016-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill000--
Øvrige immaterielle anlægsaktiver4.6424.4253.055--
Immaterielle anlægsaktiver i alt4.6424.4253.055859-
Grunde og bygninger000--
Andre anlæg og driftsmidler000--
Øvrige materielle anlægsaktiver000--
Materielle anlægsaktiver i alt000--
Kapitalandele16200--
Langfristede tilgodehavender000--
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver656260--
Finansielle anlægsaktiver i alt2276260--
Anlægsaktiver i alt4.8684.4873.11591921
Varebeholdninger000--
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.176566680246-
Tilgodehavender hos nærtstående parter600--
Andre tilgodehavender11.0821.5771.36352822
Værdipapirer000--
Likvide midler003511.3831.369
Omsætningsaktiver i alt12.2642.1442.4082.1571.391
Status balance17.1336.6305.5233.0751.412
Selskabskapital9506106005401
Overført resultat1.405-4.192-1.4337631.322
Udbytte000--
Øvrige reserver3.5654.0552.993859-
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.9204742.1602.1621.323
Minoritetsinteressernes andel000--
Egenkapital i alt5.9204742.1602.1621.323
Udskudt skat000--
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000--
Langfristet gæld til banker6.21700--
Langfristet gæld til nærtstående parter000--
Anden langfristet gæld3174.1282.000--
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000--
Langfristet gæld i alt6.5344.1282.000--
Kortfristet gæld til nærtstående parter000--
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000--
Kortfristet gæld til banker1.4546460--
Selskabsskat000--
Varekreditorer1.15853552728415
Anden gæld2.06684783551175
Kortfristet gæld i alt4.6782.0281.36291490
Passiver i alt17.1336.6305.5233.0751.412

ANDET

2020-122019-122018-122017-122016-12
Antal ansatte6674-

Hent gratis årsrapporter

Canopylab A/S Under Tvangsopløsning

CVR-nr 37040088

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Canopylab A/S Under Tvangsopløsning

CVR-nr: 37040088

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Canopylab A/S Under Tvangsopløsning

CVR-nr: 37040088

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger