Proff
Proff
Annonce

bygrowers A/S

CVR-nr35531297
AdresseNyborgvej 651, 5220 Odense SØ

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2018-12Regnskab med fremmed valuta

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste66.36257.07358.23046.97939.133
Personaleomkostninger-56.807-51.360-50.858-43.461-37.028
Afskrivninger-2.540-2.256-1.592-1.307-985
Kapacitetsomkostninger0-4100-1
Primært resultat7.0143.4155.7802.2101.119
Finansielle indtægter930000
Finansielle udgifter-1.284-794-552-558-470
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-34-74-203-246-301
Finansielle poster netto-1.225-869-755-804-771
Ordinært resultat5.7902.5465.0251.406348
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5.7902.5465.0251.406348
Skat af årets resultat-1.248-514-1.090-310-81
Årets resultat4.5422.0323.9351.096268

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver5146868571.0291.200
Immaterielle anlægsaktiver i alt5146868571.0291.200
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler11.51311.9267.9567.5076.388
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt11.51311.9267.9567.5076.388
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender388387354299258
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver40824424424472
Finansielle anlægsaktiver i alt796631598543330
Anlægsaktiver i alt12.82413.2439.4119.0797.917
Varebeholdninger30.77829.11828.69628.73925.157
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser15.59015.54312.26910.06014.242
Tilgodehavender hos nærtstående parter0315000
Andre tilgodehavender1.5951.8511.4621.5961.235
Værdipapirer00000
Likvide midler412.64002
Omsætningsaktiver i alt52.22449.91549.11143.59743.695
Status balance65.04863.15858.52252.67651.612
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat16.66612.72511.2937.9587.462
Udbytte600600600600600
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel17.76613.82512.3939.0588.562
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt17.76613.82512.3939.0588.562
Udskudt skat00000
Hensættelse905937731593394
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker56871701386
Langfristet gæld til nærtstående parter11.1302.1604.84219.89211.466
Anden langfristet gæld6.59013.75112.8853.7708.801
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt18.28816.62817.72723.67520.353
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker10.23711.2471.4501.3937.176
Selskabsskat1.28030895200
Varekreditorer10.4987.61311.8888.4507.319
Anden gæld6.07412.60013.3829.5087.808
Kortfristet gæld i alt28.08931.76827.67219.35022.303
Passiver i alt65.04863.15858.52252.67651.612

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte150131123118105
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

bygrowers A/S

CVR-nr 35531297

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

bygrowers A/S

CVR-nr: 35531297

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

bygrowers A/S

CVR-nr: 35531297

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger