Proff
Proff
Annonce
Annonce

BYGGESTEEN MURERFORRETNING ApS

CVR-nr29426333
AdresseNyholms Alle 39, 2610 Rødovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning---1.664-
Vareforbrug0003340
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.2301.4091.7321.243422
Personaleomkostninger-951-973-1.180-890-558
Afskrivninger-95-115-107-47-49
Kapacitetsomkostninger000-870
Primært resultat184321445306-184
Finansielle indtægter35860110
Finansielle udgifter-91-104-162-30-185
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-56-18-162-19-185
Ordinært resultat128303283287-369
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat128303283287-369
Skat af årets resultat-31-67-5200
Årets resultat97235231287-369

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger5.6585.6855.7805.8945.885
Andre anlæg og driftsmidler8080100141150
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5.7385.7655.8806.0366.034
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender5015015000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt5015015000
Anlægsaktiver i alt5.7885.9156.0306.0366.034
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser236916774
Tilgodehavender hos nærtstående parter95500174210
Andre tilgodehavender83417700
Værdipapirer351316234278237
Likvide midler523673677690557
Omsætningsaktiver i alt9861.1141.1781.2081.078
Status balance6.7757.0307.2087.2447.112
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat1.8251.9281.9922.7701.914
Udbytte20030035000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.1502.3532.4672.8952.039
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.1502.3532.4672.8952.039
Udskudt skat00000
Hensættelse309323343-370
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.4661.5671.6141.8991.989
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.4661.5671.6141.8991.989
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.5062.4162.2032.3082.515
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat45879500
Varekreditorer2531701
Anden gæld27228046848198
Kortfristet gæld i alt2.8492.7862.7842.4502.714
Passiver i alt6.7757.0307.2087.2447.112

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte233-2
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BYGGESTEEN MURERFORRETNING ApS

CVR-nr 29426333

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BYGGESTEEN MURERFORRETNING ApS

CVR-nr: 29426333

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

BYGGESTEEN MURERFORRETNING ApS

CVR-nr: 29426333

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger