Proff
Proff
Annonce
Annonce

BYGGESTEEN MURERFORRETNING ApS

CVR-nr29426333
AdresseNyholms Alle 39, 2610 Rødovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKK

DKK

DKK
Nettoomsætning---

1.664

-
Vareforbrug

0

0

0

334

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

1.230

1.409

1.732

1.243

422

Personaleomkostninger

-951

-973

-1.180

-890

-558

Afskrivninger

-95

-115

-107

-47

-49

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

-87

0

Primært resultat

184

321

445

306

-184

Finansielle indtægter

35

86

0

11

0

Finansielle udgifter

-91

-104

-162

-30

-185

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-56

-18

-162

-19

-185

Ordinært resultat

128

303

283

287

-369

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

128

303

283

287

-369

Skat af årets resultat

-31

-67

-52

0

0

Årets resultat

97

235

231

287

-369

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

5.658

5.685

5.780

5.894

5.885

Andre anlæg og driftsmidler

80

80

100

141

150

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

5.738

5.765

5.880

6.036

6.034

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

50

150

150

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

50

150

150

0

0

Anlægsaktiver i alt

5.788

5.915

6.030

6.036

6.034

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2

36

91

67

74

Tilgodehavender hos nærtstående parter

95

50

0

174

210

Andre tilgodehavender

8

34

177

0

0

Værdipapirer

351

316

234

278

237

Likvide midler

523

673

677

690

557

Omsætningsaktiver i alt

986

1.114

1.178

1.208

1.078

Status balance

6.775

7.030

7.208

7.244

7.112

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

1.825

1.928

1.992

2.770

1.914

Udbytte

200

300

350

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

2.150

2.353

2.467

2.895

2.039

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

2.150

2.353

2.467

2.895

2.039

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

309

323

343

-

370

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

1.466

1.567

1.614

1.899

1.989

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

1.466

1.567

1.614

1.899

1.989

Kortfristet gæld til nærtstående parter

2.506

2.416

2.203

2.308

2.515

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

45

87

95

0

0

Varekreditorer

25

3

17

0

1

Anden gæld

272

280

468

48

198

Kortfristet gæld i alt

2.849

2.786

2.784

2.450

2.714

Passiver i alt

6.775

7.030

7.208

7.244

7.112

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

2

3

3

-

2

Hent gratis årsrapporter

BYGGESTEEN MURERFORRETNING ApS

CVR-nr 29426333

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BYGGESTEEN MURERFORRETNING ApS

CVR-nr: 29426333

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

BYGGESTEEN MURERFORRETNING ApS

CVR-nr: 29426333

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger