Proff
Proff

Byggeselskabet PAULSEN A/S

CVR-nr26988616
AdresseErhvervsvej 2 A, 8653 Them

Byggeselskabet PAULSEN A/S er en mellemstor entreprenørvirksomhed, der har etableret sig på et stadigt større marked indenfor erhvervs-, institutions- og boligbyggeri samt detailbutikker.
Vi dækker hele landet og har hovedkontor i Them nær Silkeborg, og regionskontor i Randers i Nordjylland samt i Værløse på Sjælland. Selskabet er i dag en hoved- og totalentreprenør med en årlig omsætning på ca. 300 til 400 mio. kr. og vi besidder en solid medarbejderstab af veluddannede administrationsmedarbejdere, ingeniører og bygningskonstruktører, der har stor erfaring inden for byggebranchen, herunder bl.a. økonomistyring, projektledelse og byggestyring.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdato

01.09.2021

01.09.2020

01.09.2019

01.09.2018

01.09.2017

Sluttdato

31.08.2022

31.08.2021

31.08.2020

31.08.2019

31.08.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

15.314

23.481

22.382

13.027

21.976

Personaleomkostninger

-21.681

-26.636

-26.270

-19.613

-16.862

Afskrivninger

-112

-139

-140

-131

-188

Kapacitetsomkostninger

-9.000

-8.124

-8.825

-7.253

-6.555

Primært resultat

13.557

5.775

15.421

5.775

15.421

Finansielle indtægter

124

231

406

683

414

Finansielle udgifter

-237

-140

-262

-175

-182

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-112

91

144

508

233

Ordinært resultat

6.239

15.729

13.701

6.282

15.654

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

6.239

15.729

13.701

6.282

15.654

Skat af årets resultat

-1.392

-3.490

-3.039

-1.467

-3.456

Årets resultat

4.848

12.238

10.662

4.815

12.198

BALANCEREGNSKAB

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

118

230

369

312

431

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

118

230

369

312

431

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

118

230

369

312

431

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

74.561

58.250

70.915

43.490

45.589

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

4.537

5.267

2.125

5.255

Andre tilgodehavender

1.033

1.100

1.692

3.349

994

Værdipapirer

15

11

7

8

13

Likvide midler

20.187

31.806

30.299

26.374

17.586

Omsætningsaktiver i alt

97.016

96.703

109.371

76.823

70.103

Status balance

97.133

96.933

109.740

77.135

70.534

Selskabskapital

5.000

5.000

500

500

500

Overført resultat

25.000

25.000

24.500

24.500

24.500

Udbytte

4.848

7.238

206

115

198

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

34.848

37.238

25.206

25.115

25.198

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

34.848

37.238

25.206

25.115

25.198

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

9.876

9.354

8.400

5.513

5.819

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

1.519

1.488

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

1.519

1.488

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

2.287

0

1.395

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

44.138

35.825

56.839

28.909

25.456

Anden gæld

4.466

13.028

17.900

17.597

14.062

Kortfristet gæld i alt

50.890

48.853

76.133

46.506

39.517

Passiver i alt

97.133

96.933

109.740

77.135

70.534

ANDET

2022-082021-082020-082019-082018-08
Antal ansatte

26

36

33

25

23

Hent gratis årsrapporter

Byggeselskabet PAULSEN A/S

CVR-nr 26988616

Årsrapport 01.09.2021 (PDF)

Periode: 01.09.2021 - 31.08.2022

Årsrapport 01.09.2020 (PDF)

Periode: 01.09.2020 - 31.08.2021

Årsrapport 01.09.2019 (PDF)

Periode: 01.09.2019 - 31.08.2020

Årsrapport 01.09.2018 (PDF)

Periode: 01.09.2018 - 31.08.2019

Årsrapport 01.09.2017 (PDF)

Periode: 01.09.2017 - 31.08.2018

Kreditrapport

Byggeselskabet PAULSEN A/S

CVR-nr: 26988616

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7023427


Certificeringer

Højeste kreditværdighed i over 10 år
Højeste kreditværdighed i over 10 år

Åbningstider

Mandag
8:30 - 16:00
Tirsdag
8:30 - 16:00
Onsdag
8:30 - 16:00
Torsdag
8:30 - 16:00
Fredag
8:30 - 12:30
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Byggeselskabet PAULSEN A/S

CVR-nr: 26988616

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger