Proff
Proff
Annonce

Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab

CVR-nr37975192
AdresseNørregade 21, 1165 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning530.090529.706500.967497.660505.998
Vareforbrug87.86091.75861.65964.72974.081
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste447.395445.254439.308432.931431.917
Personaleomkostninger-433.281-435.350-430.054-424.236-422.863
Afskrivninger-3.111-3.731-4.784-4.885-5.438
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat11.0026.1724.4703.8103.616
Finansielle indtægter2.3063217127111.044
Finansielle udgifter-11.309-4.493-3.182-2.521-2.660
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-9.002-4.172-2.470-1.810-1.616
Ordinært resultat2.0002.0002.0002.0002.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.0002.0002.0002.0002.000
Skat af årets resultat00000
Årets resultat2.0002.0002.0002.0002.000

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1944398911.2281.772
Andre anlæg og driftsmidler6.5558.2498.0718.71411.533
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6.7498.6888.9629.94313.306
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver8.2737.8797.6878.0207.863
Finansielle anlægsaktiver i alt8.2737.8797.6878.0207.863
Anlægsaktiver i alt15.02216.56716.64817.96321.168
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser306.425281.038253.367317.908226.603
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender2.6031.4474.8682.5191.345
Værdipapirer00000
Likvide midler161314.67015.92023.265
Omsætningsaktiver i alt317.083288.856281.449340.766258.299
Status balance332.105305.423298.097358.728279.467
Selskabskapital1.5001.5001.5001.5001.500
Overført resultat00000
Udbytte2.0002.0002.0002.0002.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.5003.5003.5003.5003.500
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.5003.5003.5003.5003.500
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld25.77524.07525.04637.56731.854
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt25.77524.07525.04637.56731.854
Kortfristet gæld til nærtstående parter198.439186.162204.735226.803183.819
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker33.97833.85110100175
Selskabsskat00000
Varekreditorer4.6853.0258.3422.7963.607
Anden gæld65.72754.80956.46487.96256.513
Kortfristet gæld i alt302.830277.848269.551317.661244.113
Passiver i alt332.105305.423298.097358.728279.467

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte278269218215222
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab

CVR-nr 37975192

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab

CVR-nr: 37975192

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab

CVR-nr: 37975192

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger