Proff
Proff
Annonce

BRET HOLDING ApS

CVR-nr25906985
AdresseMasnedøgade 20 1, 2100 København Ø

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-189-91-31-45-130
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-189-91-31-45-130
Finansielle indtægter2.3014022258964.502
Finansielle udgifter-704-333-373-126-18
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto31.97820.1025.246-6.28016.609
Finansielle poster netto33.57620.1715.098-5.51021.093
Ordinært resultat33.38720.0805.067-5.55520.963
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat33.38720.0805.067-5.55520.963
Skat af årets resultat-309536-176-958
Årets resultat33.07820.0855.103-5.73120.005

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele32.12420.38415.87710.63116.911
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt32.12420.38415.87710.63116.911
Anlægsaktiver i alt32.12420.38415.87710.63116.911
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter35.2171.5835.00120.08540.501
Andre tilgodehavender190390202
Værdipapirer00000
Likvide midler53.23255.38234.62920.0002.469
Omsætningsaktiver i alt88.46956.96639.66940.08543.172
Status balance120.59377.35055.54550.71660.083
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat76.19456.38240.92341.18740.751
Udbytte122118114113111
Øvrige reserver31.97818.83414.3339.08115.361
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel108.41975.45955.49550.50656.347
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt108.41975.45955.49550.50656.347
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0283000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat12.1031.53701613.687
Varekreditorer00000
Anden gæld7070504949
Kortfristet gæld i alt12.1741.891502103.736
Passiver i alt120.59377.35055.54550.71660.083

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-0000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BRET HOLDING ApS

CVR-nr 25906985

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BRET HOLDING ApS

CVR-nr: 25906985

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BRET HOLDING ApS

CVR-nr: 25906985

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger