Proff
Proff
Annonce
Annonce

BORNHOLMS ELEKTROMOTOR ApS

CVR-nr24259528
AdresseSydhavnsvej 3, 3700 Rønne

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

6.281

6.368

4.566

5.181

5.427

Personaleomkostninger

-5.102

-4.849

-4.232

-5.027

-4.883

Afskrivninger

-239

-212

-245

-240

-179

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

-23

0

Primært resultat

940

1.308

90

-109

365

Finansielle indtægter

10

17

13

18

20

Finansielle udgifter

-105

-117

-73

-58

-82

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-95

-100

-60

-40

-61

Ordinært resultat

845

1.206

29

-154

300

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

845

1.206

29

-154

300

Skat af årets resultat

-219

-274

-9

25

-73

Årets resultat

626

932

20

-128

227

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

2

23

62

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

2

23

62

Grunde og bygninger

86

186

291

396

412

Andre anlæg og driftsmidler

688

276

284

379

286

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

774

462

575

775

698

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

774

462

577

799

761

Varebeholdninger

3.229

2.659

2.569

2.456

2.239

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

3.188

3.294

1.656

2.370

2.732

Tilgodehavender hos nærtstående parter

334

451

640

444

414

Andre tilgodehavender

182

196

180

146

126

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

13

12

3

2

21

Omsætningsaktiver i alt

6.946

6.611

5.048

5.417

5.531

Status balance

7.720

7.074

5.625

6.216

6.292

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

1.538

1.361

1.029

1.009

1.912

Udbytte

450

600

0

775

230

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

2.113

2.086

1.154

1.909

2.267

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

2.113

2.086

1.154

1.909

2.267

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-

0

0

0

1

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

300

371

427

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

294

339

336

136

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

594

710

763

136

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

1.107

1.052

1.096

751

763

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

1.417

1.707

978

1.863

1.550

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

1.799

993

725

927

1.173

Anden gæld

761

594

990

630

538

Kortfristet gæld i alt

5.013

4.277

3.708

4.171

4.024

Passiver i alt

7.720

7.074

5.625

6.216

6.292

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

10

10

10

12

11

Hent gratis årsrapporter

BORNHOLMS ELEKTROMOTOR ApS

CVR-nr 24259528

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BORNHOLMS ELEKTROMOTOR ApS

CVR-nr: 24259528

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

BORNHOLMS ELEKTROMOTOR ApS

CVR-nr: 24259528

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger