Proff
Proff
Annonce
Annonce

BOKIS A/S

CVR-nr35672761
AdresseToldbodgade 33 4, 1253 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning13.27311.6089.0937.4987.018
Vareforbrug5.9685.1323.5601.6721.852
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste7.3056.8515.9085.8265.395
Personaleomkostninger-6.530-6.636-5.730-5.602-5.383
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat77521517822411
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-61-72-5200
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-61-72-5200
Ordinært resultat71414312622411
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat71414312622411
Skat af årets resultat-159-32-2200
Årets resultat55511110422411

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter279.671521.045000
Andre tilgodehavender58.39051.67345.24614.95814.208
Værdipapirer00000
Likvide midler8.0555.19342.78820.23914.633
Omsætningsaktiver i alt346.485578.18288.86635.79529.032
Status balance346.485578.18288.86635.79529.032
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat5.5244.9694.8594.7554.530
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.5245.9695.8595.7555.530
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.5245.9695.8595.7555.530
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0001520
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0001520
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker279.671521.045000
Selskabsskat1630000
Varekreditorer57.67847.38946.05915.05412.679
Anden gæld2.4493.77936.94814.83410.824
Kortfristet gæld i alt339.961572.21383.00729.88823.502
Passiver i alt346.485578.18288.86635.79529.032

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte666611
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BOKIS A/S

CVR-nr 35672761

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BOKIS A/S

CVR-nr: 35672761

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BOKIS A/S

CVR-nr: 35672761

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger