Proff
Proff
Annonce
Annonce

BLUE WATER SHIPPING A/S

CVR-nr40516611
AdresseTrafikhavnskaj 9, 6700 Esbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

6.719.064

5.490.427

4.616.134

5.117.656

4.447.761

Vareforbrug

6.173.713

5.021.656

4.067.237

4.572.003

3.898.211

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

545.351

468.771

548.897

545.653

549.550

Personaleomkostninger

-505.709

-424.540

-431.479

-436.001

-594.445

Afskrivninger

-6.716

-7.339

-8.485

-12.928

-12.932

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

32.926

36.892

108.933

96.724

-57.827

Finansielle indtægter

1.689

3.268

5.611

3.741

3.880

Finansielle udgifter

-18.539

-6.243

-6.789

-3.417

-3.346

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

58.347

61.681

0

0

0

Finansielle poster netto

41.497

58.706

-1.178

324

534

Ordinært resultat

74.423

95.598

107.755

97.048

-57.293

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

74.423

95.598

107.755

97.048

-57.293

Skat af årets resultat

-4.840

-8.686

-23.864

-21.228

11.723

Årets resultat

69.583

86.912

83.891

75.820

-45.570

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

300

599

899

1.232

4.976

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

300

599

899

1.232

4.976

Grunde og bygninger

13.253

15.435

17.335

19.505

21.087

Andre anlæg og driftsmidler

13.653

8.776

6.306

8.956

14.906

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

26.906

24.211

23.641

28.461

35.993

Kapitalandele

273.625

206.182

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

2.644

2.593

2.345

1.852

1.888

Finansielle anlægsaktiver i alt

276.269

208.775

2.345

1.852

1.888

Anlægsaktiver i alt

303.475

233.585

26.885

31.545

42.857

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

926.640

767.315

582.892

640.437

657.748

Tilgodehavender hos nærtstående parter

220.356

284.348

316.388

138.770

226.041

Andre tilgodehavender

38.756

29.256

29.291

28.670

45.637

Værdipapirer

50

50

50

201

176

Likvide midler

8.241

3.917

2.216

92.851

24.995

Omsætningsaktiver i alt

1.224.282

1.108.057

951.320

909.418

965.534

Status balance

1.527.757

1.341.642

978.205

940.963

1.008.391

Selskabskapital

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Overført resultat

268.186

240.916

240.685

206.794

130.974

Udbytte

0

25.000

50.000

0

0

Øvrige reserver

120.057

68.684

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

438.243

384.600

340.685

256.794

180.974

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

438.243

384.600

340.685

256.794

180.974

Udskudt skat

0

0

0

22.440

41.192

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

525

245

245

157

325

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

525

245

245

157

325

Kortfristet gæld til nærtstående parter

216.395

192.874

21.680

29.019

26.469

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

3.013

0

Selskabsskat

4.186

3.631

8.582

8.038

0

Varekreditorer

819.266

699.458

493.345

575.572

660.821

Anden gæld

49.142

60.834

113.668

68.370

72.723

Kortfristet gæld i alt

1.088.989

956.797

637.275

684.012

827.092

Passiver i alt

1.527.757

1.341.642

978.205

940.963

1.008.391

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

867

804

842

862

1.225

Hent gratis årsrapporter

BLUE WATER SHIPPING A/S

CVR-nr 40516611

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BLUE WATER SHIPPING A/S

CVR-nr: 40516611

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

BLUE WATER SHIPPING A/S

CVR-nr: 40516611

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger