Proff
Proff
Annonce
Annonce

Blessing Center Bonus Exclusive A/S

CVR-nr20944048
AdresseØster Allé 56, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste13.90611.18712.48812.18616.955
Personaleomkostninger-10.069-8.725-9.051-9.443-9.993
Afskrivninger-88-88-94-152-231
Kapacitetsomkostninger-440000
Primært resultat3.7042.3743.3432.5906.731
Finansielle indtægter2023726
Finansielle udgifter-109-1.483-447-806-4
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto16072135117196
Finansielle poster netto52-1.411-310-652218
Ordinært resultat3.7579623.0331.9386.948
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.7579623.0331.9386.948
Skat af årets resultat-863-373-673-441-1.544
Årets resultat2.8945892.3601.4975.404

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger223272321370419
Andre anlæg og driftsmidler264303343260323
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt487576664630742
Kapitalandele619631628619611
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver725711697693688
Finansielle anlægsaktiver i alt1.3441.3421.3251.3121.299
Anlægsaktiver i alt1.8311.9181.9891.9422.041
Varebeholdninger399631433414374
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7127541.2028401.492
Tilgodehavender hos nærtstående parter5.9073.2233.7093.2017.101
Andre tilgodehavender2344271.7611.2281.514
Værdipapirer00000
Likvide midler1.790101896596650
Omsætningsaktiver i alt9.6765.6378.4996.77511.657
Status balance11.5087.55510.4888.71813.698
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat1.1631.269682632642
Udbytte2.50002.3001.5005.500
Øvrige reserver5656534436
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.2191.8253.5362.6766.679
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.2191.8253.5362.6766.679
Udskudt skat00000
Hensættelse012---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00004
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0201000
Selskabsskat9482606785161.551
Varekreditorer5.0694.0513.9264.3044.008
Anden gæld1.2721.2062.3491.2221.457
Kortfristet gæld i alt7.2885.7186.9536.0427.019
Passiver i alt11.5087.55510.4888.71813.698

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1413151817
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Blessing Center Bonus Exclusive A/S

CVR-nr 20944048

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Blessing Center Bonus Exclusive A/S

CVR-nr: 20944048

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Blessing Center Bonus Exclusive A/S

CVR-nr: 20944048

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger