Proff
Proff

Blackbird Media

CVR-nr40778926
AdresseKvæsthusgade 5 C st, 1251 København K

Blackbird Media er stiftet på fundamentet og ønsket om at være de bedste i Danmark til at lave outdoor reklamer i storformat.
Vi brænder for at slå vores kunders budskaber op i storformat til alles fornøjelse og mener det bidrager positivt til et byggeprojekts samlede udtryk. Samtidig skaber vi indtægter til bygherrer, der bidrager til at finansiere forskønnelsen og moderniseringen af de historierige og smukke ejendomme i Danmark.

Blackbird Media består af et erfarent, professionelt og dedikeret team, der har drevet hundredvis af projekter og skabt millionindtægter til en bred vifte af bygherrer, som kan være privatpersoner, pensionskasser, banker, ejerforeninger, andelsforeninger mv. Ved en modernisering af ejendommen opstår der attraktive indtægtsmuligheder via opsætning af reklamer på stilladset, der nedbringer omkostningerne i byggeprojektet.

Blackbird Media tilbyder en A-Z løsning, som gør det nemt for jer at udnytte det fulde potentiale.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

29.08.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste5.3882.897502
Personaleomkostninger-1.638-899-498
Afskrivninger-50-60
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat3.7001.9934
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter-13-640
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-13-640
Ordinært resultat3.6871.9294
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat3.6871.9294
Skat af årets resultat-838-426-1
Årets resultat2.8491.5033

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler1652150
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt1652150
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver5650
Finansielle anlægsaktiver i alt5650
Anlægsaktiver i alt2212200
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.1561.086160
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.21000
Andre tilgodehavender005
Værdipapirer000
Likvide midler2.5531.174173
Omsætningsaktiver i alt5.9192.265337
Status balance6.1402.479337
Selskabskapital404040
Overført resultat3.0311.3923
Udbytte1.2101140
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.2811.54643
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt4.2811.54643
Udskudt skat000
Hensættelse911-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter500
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat8224150
Varekreditorer00139
Anden gæld1.022507155
Kortfristet gæld i alt1.850922295
Passiver i alt6.1402.479337

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte222

Hent gratis årsrapporter

Blackbird Media

CVR-nr 40778926

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 29.08.2019 (PDF)

Periode: 29.08.2019 - 31.12.2020

Kreditrapport

Blackbird Media

CVR-nr: 40778926

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7036094

Kreditrapport

Blackbird Media

CVR-nr: 40778926

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger