Proff
Proff
Annonce

BLÅHØJ MURER OG ENTREPRENØR ApS

CVR-nr10181305
AdresseFredborgvej 16, 7330 Brande

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste212268210113155
Personaleomkostninger-14-9-5-9-5
Afskrivninger-39-39-32-66-31
Kapacitetsomkostninger-39-68-56-39-42
Primært resultat120152116-178
Finansielle indtægter65244215
Finansielle udgifter-140-116-118-128-170
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-74-92-76-127-165
Ordinært resultat465941-128-87
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat465941-128-87
Skat af årets resultat-10-13-92819
Årets resultat364632-100-68

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger3.7163.7553.6733.7053.694
Andre anlæg og driftsmidler164164185185206
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.8803.9193.8583.8903.899
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt3.8803.9193.8583.8903.899
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6351352525
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender329372348372331
Værdipapirer1801241107071
Likvide midler221110820125
Omsætningsaktiver i alt822680606542586
Status balance4.7024.5994.4644.4324.485
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat1.2611.2251.1791.1471.247
Udbytte0000100
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.4611.4251.3791.3471.547
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.4611.4251.3791.3471.547
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker1.5501.5501.5501.5501.550
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.5501.5501.5501.5501.550
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.5921.5501.4601.4240
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker000420
Selskabsskat00000
Varekreditorer6943254835
Anden gæld303250201.354
Kortfristet gæld i alt1.6911.6241.5351.5351.389
Passiver i alt4.7024.5994.4644.4324.485

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte1111-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BLÅHØJ MURER OG ENTREPRENØR ApS

CVR-nr 10181305

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

BLÅHØJ MURER OG ENTREPRENØR ApS

CVR-nr: 10181305

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BLÅHØJ MURER OG ENTREPRENØR ApS

CVR-nr: 10181305

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger