Proff
Proff
Annonce

Bjergvangen ApS

CVR-nr27979092CVRP-nr1010694171
AdresseBjergvangen 5K, 3060 Espergærde

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste443361244174101
Personaleomkostninger-334-234-164-164-149
Afskrivninger000-7-10
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat109127806-59
Finansielle indtægter04300
Finansielle udgifter-1-3-2-2-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto40000
Finansielle poster netto411-20
Ordinært resultat113128811-59
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat113128811-59
Skat af årets resultat-200000
Årets resultat93128811-59

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00007
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00007
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00007
Varebeholdninger828592110115
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser356481199151
Tilgodehavender hos nærtstående parter1051068299
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler4483621715533
Omsætningsaktiver i alt674621431378309
Status balance674621431378316
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat408315187106105
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel533440312231230
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt533440312231230
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter42444100
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer2241153421
Anden gæld7806300
Kortfristet gæld i alt14218111914786
Passiver i alt674621431378316

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Bjergvangen ApS

CVR-nr 27979092

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Bjergvangen ApS

CVR-nr: 27979092

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Bjergvangen ApS

CVR-nr: 27979092

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger