Proff
Proff
Annonce
Annonce

BICHEL VINE ApS

CVR-nr14790896
AdresseMejlbyvej 501, 8530 Hjortshøj

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

01.05.2017

Sluttdato

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

30.04.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

14.870

15.013

8.942

7.777

7.639

Personaleomkostninger

-10.408

-8.934

-7.472

-5.886

-4.749

Afskrivninger

-419

-464

-663

-396

-366

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

4.044

5.615

807

1.494

2.525

Finansielle indtægter

44

117

117

35

4

Finansielle udgifter

-138

-111

-200

-115

-107

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-93

6

-83

-80

-102

Ordinært resultat

3.950

5.621

724

1.414

2.422

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

3.950

5.621

724

1.414

2.422

Skat af årets resultat

-873

-1.240

-164

-327

-537

Årets resultat

3.077

4.381

560

1.087

1.886

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

872

995

1.118

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

577

37

79

252

425

Immaterielle anlægsaktiver i alt

1.449

1.032

1.198

252

425

Grunde og bygninger

2.765

399

499

359

322

Andre anlæg og driftsmidler

156

430

428

304

386

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

2.922

829

927

663

709

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

425

419

401

203

143

Finansielle anlægsaktiver i alt

425

419

401

203

143

Anlægsaktiver i alt

4.796

2.280

2.525

1.118

1.277

Varebeholdninger

14.494

13.426

9.406

9.940

9.534

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

3.918

2.854

3.257

3.761

2.917

Tilgodehavender hos nærtstående parter

1.219

3.039

2.465

2.330

0

Andre tilgodehavender

346

290

211

236

303

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

833

4.141

213

192

84

Omsætningsaktiver i alt

20.810

23.750

15.552

16.458

12.838

Status balance

25.607

26.030

18.078

17.576

14.115

Selskabskapital

200

200

200

200

200

Overført resultat

6.509

4.432

3.051

4.991

4.203

Udbytte

1.000

3.000

2.500

300

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

7.709

7.632

5.751

5.491

4.403

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

7.709

7.632

5.751

5.491

4.403

Udskudt skat

0

0

93

0

0

Hensættelse

232

111

93

150

168

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

1.593

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

365

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

353

453

547

635

726

Langfristet gæld i alt

1.593

0

365

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

6

109

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

79

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

3.278

0

1.527

1.767

905

Selskabsskat

752

1.221

221

831

600

Varekreditorer

480

6.987

4.358

3.783

4.526

Anden gæld

79

9.626

10.261

4.914

2.677

Kortfristet gæld i alt

16.073

18.287

11.869

11.936

9.543

Passiver i alt

25.607

26.030

18.078

17.576

14.115

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

21

16

15

11

9

Hent gratis årsrapporter

BICHEL VINE ApS

CVR-nr 14790896

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

BICHEL VINE ApS

CVR-nr: 14790896

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

BICHEL VINE ApS

CVR-nr: 14790896

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger