Proff
Proff
Annonce

BEWI Denmark A/S

CVR-nr31867304
AdresseØsterled 30, 4300 Holbæk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning414.227589.813513.017403.953416.558
Vareforbrug250.032412.597352.082243.277257.631
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste165.631194.832173.243218.671158.992
Personaleomkostninger-110.952-130.331-129.177-112.444-112.017
Afskrivninger-16.923-16.442-20.178-24.222-21.748
Kapacitetsomkostninger-7.400-9700-1.570
Primært resultat30.35547.96223.88982.00523.657
Finansielle indtægter1.5905021.8711.174922
Finansielle udgifter-7.109-6.171-7.061-6.211-7.428
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-5.519-5.669-5.190-5.036-6.506
Ordinært resultat24.83742.29318.69876.96917.151
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat24.83742.29318.69876.96917.151
Skat af årets resultat-5.513-9.382-6.878-16.811-3.838
Årets resultat19.32432.91011.82060.15813.313

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill7.9219.66811.0098.10520.263
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt7.9219.66811.0098.10520.263
Grunde og bygninger15.0195.7641.64555922.535
Andre anlæg og driftsmidler96.14570.85465.40755.47766.042
Øvrige materielle anlægsaktiver12.01622.2692506.876361
Materielle anlægsaktiver i alt123.18198.88867.30262.91288.938
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.5771.6431.6051.3351.218
Finansielle anlægsaktiver i alt1.5771.6431.6051.3351.218
Anlægsaktiver i alt132.679110.19979.91672.352110.418
Varebeholdninger31.70141.97840.00326.41935.281
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser57.711112.194116.37877.34563.781
Tilgodehavender hos nærtstående parter117.36427.253000
Andre tilgodehavender9685515.52251726
Værdipapirer00000
Likvide midler8911.48157.37433.362
Omsætningsaktiver i alt207.970182.122183.384161.188133.150
Status balance340.649292.321263.300233.540243.567
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat134.950106.60759.38747.56771.642
Udbytte30.0000000
Øvrige reserver0000768
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel165.450107.10759.88748.06772.910
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt165.450107.10759.88748.06772.910
Udskudt skat00000
Hensættelse13.1629.7007.4905.5296.845
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00002.792
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt8.8548.6398.6058.9932.792
Kortfristet gæld til nærtstående parter99.136104.814106.175106.219107.165
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2.7924.0653.6361.1130
Varekreditorer24.27131.23340.51533.24928.369
Anden gæld26.98424536.99330.36925.487
Kortfristet gæld i alt153.183166.875187.319170.950161.020
Passiver i alt340.649292.321263.300233.540243.567

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte205247227214225
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BEWI Denmark A/S

CVR-nr 31867304

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BEWI Denmark A/S

CVR-nr: 31867304

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BEWI Denmark A/S

CVR-nr: 31867304

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger