Proff
Proff
Annonce
Annonce

Better-Climate.dk ApS

CVR-nr40404147
AdresseKnud Bro Alle 7 C, 3660 Stenløse

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

02.04.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKK

DKK

Nettoomsætning---

0

Vareforbrug

0

0

0

0

Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste

1.461

3

-16

0

Personaleomkostninger

-1.658

0

0

0

Afskrivninger

-76

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

Primært resultat

-273

2

-16

0

Finansielle indtægter

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-17

-1

0

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-17

-1

0

0

Ordinært resultat

-290

2

-16

0

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

Resultat før skat

-290

2

-16

0

Skat af årets resultat

72

0

4

0

Årets resultat

-218

2

-13

0

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

338

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

338

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

338

0

0

0

Varebeholdninger

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.214

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

39

50

Andre tilgodehavender

124

3

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

Likvide midler

136

20

18

0

Omsætningsaktiver i alt

1.500

122

56

50

Status balance

1.838

122

56

50

Selskabskapital

50

50

50

50

Overført resultat

-229

-11

-13

0

Udbytte

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

-179

39

37

50

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

Egenkapital i alt

-179

39

37

50

Udskudt skat

0

0

0

0

Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

8

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

Varekreditorer

84

0

19

0

Anden gæld

0

83

0

0

Kortfristet gæld i alt

2.017

83

19

0

Passiver i alt

1.838

122

56

50

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte

3

1

0

-

Hent gratis årsrapporter

Better-Climate.dk ApS

CVR-nr 40404147

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 02.04.2019 (PDF)

Periode: 02.04.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

Better-Climate.dk ApS

CVR-nr: 40404147

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Better-Climate.dk ApS

CVR-nr: 40404147

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger