Proff
Proff
Annonce
Annonce

BESTSELLER A/S

CVR-nr88216512
AdresseFredskovvej 5, 7330 Brande

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-072021-072020-072019-072018-07
Startdato

01.08.2021

01.08.2020

01.08.2019

01.08.2018

01.08.2017

Sluttdato

31.07.2022

31.07.2021

31.07.2020

31.07.2019

31.07.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-072021-072020-072019-072018-07
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

20.878.000

16.362.216

12.979.038

14.188.772

13.859.805

Vareforbrug

16.186.000

12.224.681

11.092.710

11.846.540

9.496.468

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

4.913.000

4.322.540

2.087.937

2.588.926

4.363.337

Personaleomkostninger

-1.595.000

-1.386.883

-1.277.524

-1.267.256

-1.354.495

Afskrivninger

132.000

127.115

-134.891

-257.202

148.210

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

-1.292.071

Primært resultat

3.186.000

2.808.542

675.522

1.064.468

1.830.476

Finansielle indtægter

171.000

226.364

81.893

151.984

119.372

Finansielle udgifter

-391.000

-83.249

-212.590

-90.950

-98.884

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

2.464.000

1.337.670

31.216

1.233.517

323.797

Finansielle poster netto

2.244.000

1.480.785

-99.481

1.294.551

344.285

Ordinært resultat

5.430.000

4.289.327

576.041

2.359.019

2.174.760

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

5.430.000

4.289.327

576.041

2.359.019

2.174.760

Skat af årets resultat

-432.000

-691.731

-198.998

-330.561

-366.285

Årets resultat

4.998.000

3.597.596

377.043

2.028.458

1.808.475

BALANCEREGNSKAB

2022-072021-072020-072019-072018-07
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

2.121.000

2.193.227

2.262.912

2.335.081

2.392.469

Andre anlæg og driftsmidler

140.000

73.624

0

0

162.051

Øvrige materielle anlægsaktiver

85.000

40.317

121.962

185.572

90.680

Materielle anlægsaktiver i alt

2.356.000

2.307.168

2.384.874

2.520.653

2.645.200

Kapitalandele

8.212.000

5.494.633

5.019.910

5.357.897

3.756.017

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

1.000

1.033

1.158

1.126

1.054

Finansielle anlægsaktiver i alt

8.213.000

5.495.666

5.021.068

5.359.023

3.757.071

Anlægsaktiver i alt

10.569.000

7.802.834

7.405.942

7.879.676

6.402.271

Varebeholdninger

5.666.000

3.153.049

2.071.701

1.818.471

1.985.928

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

38.000

31.632

11.082

29.635

70.523

Tilgodehavender hos nærtstående parter

5.182.000

4.423.033

1.926.118

3.643.781

2.325.876

Andre tilgodehavender

563.000

115.358

0

22.436

20.438

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

280.000

1.834.566

827.482

217.932

257.787

Omsætningsaktiver i alt

11.729.000

9.612.112

4.894.054

5.787.552

4.700.196

Status balance

22.298.000

17.414.946

12.299.996

13.667.228

11.102.466

Selskabskapital

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

Overført resultat

8.004.000

5.821.530

4.769.407

4.578.255

1.900.000

Udbytte

3.000.000

2.500.000

0

2.000.000

4.606.392

Øvrige reserver

366.000

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

11.480.000

8.431.530

4.879.407

6.688.255

6.616.392

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

6.616.392

Egenkapital i alt

11.480.000

8.431.530

4.879.407

6.688.255

6.616.392

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

941.000

765.969

1.129.727

891.714

806.101

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

7.147.000

4.702.924

3.174.450

2.485.930

1.749.411

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

350.000

0

1.602.520

1.989.900

245.702

Selskabsskat

623.000

718.889

121.480

286.638

292.917

Varekreditorer

1.037.000

2.030.973

828.218

843.621

889.389

Anden gæld

720.000

764.661

564.194

481.170

502.556

Kortfristet gæld i alt

9.877.000

8.217.447

6.290.862

6.087.259

3.679.974

Passiver i alt

22.298.000

17.414.946

12.299.996

13.667.228

11.102.466

ANDET

2022-072021-072020-072019-072018-07
Antal ansatte

2.146

1.945

0

0

2.552

Hent gratis årsrapporter

BESTSELLER A/S

CVR-nr 88216512

Årsrapport 01.08.2021 (PDF)

Periode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Årsrapport 01.08.2020 (PDF)

Periode: 01.08.2020 - 31.07.2021

Årsrapport 01.08.2019 (PDF)

Periode: 01.08.2019 - 31.07.2020

Årsrapport 01.08.2018 (PDF)

Periode: 01.08.2018 - 31.07.2019

Årsrapport 01.08.2017 (PDF)

Periode: 01.08.2017 - 31.07.2018

Kreditrapport

BESTSELLER A/S

CVR-nr: 88216512

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

BESTSELLER A/S

CVR-nr: 88216512

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger