Proff
Proff

BENNIKE + WANDER A/S

CVR-nr82689818
AdresseHåndværkerbyen 57, 2670 Greve

Bennike + Wander A/S er et dansk handels- og ingenørfirma. Siden 1978 har vi beskæftiget os med Teknisk salg af Automatikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

I et tæt samarbejde med vore kunder og leverandører skaber vi de bedste løsninger. 

Vores dagligdag er kvalitet, sikkerhed og service

Vi har produkterne og viljen til et godt samarbejde.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.3764.9714.6675.1945.121
Personaleomkostninger-2.404-2.607-2.757-2.690-2.744
Afskrivninger-90-111-136-136-129
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.8822.2541.7742.3682.247
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-52-34-28-18-14
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-52-34-28-18-14
Ordinært resultat2.8292.2201.7462.3502.233
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.8292.2201.7462.3502.233
Skat af årets resultat-623-489-384-518-493
Årets resultat2.2061.7311.3621.8321.740

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler456235367503639
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt456235367503639
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver9595959595
Finansielle anlægsaktiver i alt9595959595
Anlægsaktiver i alt551330462598734
Varebeholdninger4.8024.1803.2762.9332.508
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.9961.8751.9141.4221.727
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender022350
Værdipapirer00000
Likvide midler2.3571.9672.6181.6841.098
Omsætningsaktiver i alt9.1888.0577.8476.1085.368
Status balance9.7398.3878.3096.7066.102
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat3.3032.0971.3661.304972
Udbytte1.0001.0001.3001.5001.500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.8033.5973.1663.3042.972
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.8033.5973.1663.3042.972
Udskudt skat00000
Hensættelse4610142121
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld002361570
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt002361570
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.8931.5721.94350270
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat588492392518450
Varekreditorer1.0121.1891.0578211.071
Anden gæld1.3971.5261.5011.3841.518
Kortfristet gæld i alt4.8904.7794.8933.2243.108
Passiver i alt9.7398.3878.3096.7066.102

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte45555

Hent gratis årsrapporter

BENNIKE + WANDER A/S

CVR-nr 82689818

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

BENNIKE + WANDER A/S

CVR-nr: 82689818

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7044181

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:30
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 15:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

BENNIKE + WANDER A/S

CVR-nr: 82689818

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger