Proff
Proff
Annonce
Annonce

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr32895468
AdresseVoergårdvej 2, 9200 Aalborg SV

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.369.7241.251.6461.142.9291.045.203978.304
Vareforbrug303.604269.072228.259225.878209.282
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.066.120982.574914.670819.325769.022
Personaleomkostninger-1.067.302-985.407-917.955-822.115-766.485
Afskrivninger000-268-5.983
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-1.182-2.833-3.285-3.058-3.446
Finansielle indtægter5.3274.5464.4014.9625.142
Finansielle udgifter-4.343-1.630-1.026-1.110-1.206
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.091768708-4929
Finansielle poster netto2.0753.6844.0833.8033.965
Ordinært resultat893851798745519
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat893851798745519
Skat af årets resultat00000
Årets resultat893851798745519

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0004.3414.609
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0004.3414.609
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele9.0846.4926.724575628
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver40.23337.82533.62132.22726.425
Finansielle anlægsaktiver i alt49.31744.31740.34532.80227.053
Anlægsaktiver i alt49.31744.31740.34537.14331.662
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser504.378487.631428.758380.224353.767
Tilgodehavender hos nærtstående parter74.76986.47798.24800
Andre tilgodehavender2.1251.8631.0541.8422.085
Værdipapirer00000
Likvide midler1.68429.36475.829104.48929.185
Omsætningsaktiver i alt591.068612.433610.907497.650399.428
Status balance640.385656.750651.252534.793431.090
Selskabskapital25.00025.00025.00025.00019.175
Overført resultat41.99841.10540.25439.45644.535
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel66.99866.10565.25464.45663.710
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt66.99866.10565.25464.45663.710
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld047.05782.85334.8410
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt047.05782.85334.8410
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.9802.9935.92526.3920
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker28.178137304941
Selskabsskat00000
Varekreditorer22.04017.48422.50112.87716.986
Anden gæld518.189522.974474.415396.218350.353
Kortfristet gæld i alt573.387543.588503.145435.496367.380
Passiver i alt640.385656.750651.252534.793431.090

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte1.4511.3021.1571.1261.072
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr 32895468

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr: 32895468

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr: 32895468

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger