Proff
Proff
Annonce
Annonce

BEGRAVELSE DANMARK A/S

CVR-nr16276480
AdresseMidtager 39, 2605 Brøndby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste39.64338.21532.33030.11430.859
Personaleomkostninger-31.329-32.003-29.121-26.296-25.660
Afskrivninger-4.941-5.134-3.839-3.130-3.877
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.3731.078-6306881.321
Finansielle indtægter72130192048
Finansielle udgifter-131-87-114-176-208
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-6043-96-156-160
Ordinært resultat3.3131.121-7265321.161
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.3131.121-7265321.161
Skat af årets resultat-603-255145-125-263
Årets resultat2.710866-581407899

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill15.87517.87520.8098.1769.696
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.5892.1332.37849590
Immaterielle anlægsaktiver i alt17.46420.00823.1878.6719.786
Grunde og bygninger39746550574213
Andre anlæg og driftsmidler9.4647.7359.2947.3656.384
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt9.8618.2009.7997.4396.597
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.5321.4891.7891.3201.317
Finansielle anlægsaktiver i alt1.5321.4891.7891.3201.317
Anlægsaktiver i alt28.85729.69734.77517.43017.700
Varebeholdninger747745568618461
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser13.02712.20112.35510.01510.212
Tilgodehavender hos nærtstående parter6015483175110
Andre tilgodehavender0430713563679
Værdipapirer00000
Likvide midler2341.6443.4576.2155.997
Omsætningsaktiver i alt15.10815.90918.57718.33518.483
Status balance43.96545.60653.35135.76536.184
Selskabskapital8.0008.0008.0008.0008.000
Overført resultat12.21911.50912.64314.22413.817
Udbytte1.0001.0001.00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel21.21920.50921.64322.22421.817
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt21.21920.50921.64322.22421.817
Udskudt skat00000
Hensættelse4.1768.00012.000--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld4.1035.2028.0175.4234.101
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt4.1035.2028.0175.4234.101
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker8680000
Selskabsskat00000
Varekreditorer5.8226.2206.4783.5142.924
Anden gæld7.7765.6745.2134.6037.343
Kortfristet gæld i alt14.46611.89411.6918.11810.266
Passiver i alt43.96545.60653.35135.76536.184

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte5756514847
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BEGRAVELSE DANMARK A/S

CVR-nr 16276480

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BEGRAVELSE DANMARK A/S

CVR-nr: 16276480

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BEGRAVELSE DANMARK A/S

CVR-nr: 16276480

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger