Proff
Proff

Bay Christensen A/S

CVR-nr17316508
AdresseINDUSTRIVEJ 33, 4683 RØNNEDE

Vi har eksisteret siden 1984 hvor kunde forholdet var omdrejningspunktet Det har ikke ændret sig siden ! Virksomhedens kerneområder er salg og servicering af entreprenørmaskiner- og landbrugsmaskiner.
Bay Christensen A/S er gundlagt i 1984 af Carl Bay Christensen. Bay Christensen A/S er full-line forhandler af entreprenørmateriel. Virksomheden varetager forhandlingen i øst Danmark af CNH koncernens New Holland Construction Equipment produkter, Grave og læssemaskiner samt New Holland Agricultural (AG) traktorer. Virksomheden forhandler og servicerer også CASE CE Heavy Duty line grave og læssemaskiner. Takeuchi minigravere fra Japan kom til sortimentet i 2002 og er siden blevet et synonym med virksomheden og dermed en stor del af Bay Christensen A/S som den er i dag. Af andre mærker, der også forhandles af Bay Christensen A/S, kan nævnes Giant minilæssere, Merlo teleskoplæssere, NPK produkter. Bay Christensen A/S servicerer alt fra den mindste gravemaskine til den største og har fra første dag sat en ære i at kunden altid er i centrum Virksomheden har specialiseret sig indenfor entreprenør- og landbrugsbranchens behov, men leverer også maskiner og service til kommuner samt park og vejvæsen. I 2017 er indledt generationsskifte med Morten Christoffersen og Mathias Friderichsen som et glidende generationsskifte med Carl Bay Christensen.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste42.78637.33738.37329.74224.894
Personaleomkostninger-22.375-19.671-19.583-17.604-15.380
Afskrivninger-1.079-1.108-1.250-1.271-1.429
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat19.33216.55717.54010.8678.085
Finansielle indtægter87145149197170
Finansielle udgifter-1.436-630-406-366-383
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-112-35-61-80-80
Finansielle poster netto-1.461-520-318-249-293
Ordinært resultat17.87116.03717.22210.6187.792
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat17.87116.03717.22210.6187.792
Skat af årets resultat-4.104-3.679-3.980-2.450-1.773
Årets resultat13.76712.35813.2428.1686.018

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger762413328343173
Andre anlæg og driftsmidler2.8762.9491.7001.9692.490
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.6383.3622.0272.3122.663
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender1.6051.6051.5861.5801.572
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.6051.6051.5861.5801.572
Anlægsaktiver i alt5.2434.9663.6143.8924.236
Varebeholdninger92.31170.38555.46545.72534.707
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser26.14323.15227.87620.51618.862
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender150269534561624
Værdipapirer00000
Likvide midler161781629325
Omsætningsaktiver i alt118.91894.22784.32367.06354.364
Status balance124.16199.19387.93770.95558.599
Selskabskapital501501501501501
Overført resultat42.46633.69921.34114.09914.099
Udbytte5.00006.0008.1686.018
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel47.96734.20027.84222.76820.618
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt47.96734.20027.84222.76820.618
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter9741.3321.42000
Langfristet gæld til banker0001.6693.277
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt9741.3321.4201.6693.277
Kortfristet gæld til nærtstående parter03.5895.9714.5033.771
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker36.15729.61523.77916.94113.408
Selskabsskat3.9850000
Varekreditorer29.44225.95324.65721.10714.362
Anden gæld5.6364.5044.2683.9673.163
Kortfristet gæld i alt75.22063.66158.67546.51734.704
Passiver i alt124.16199.19387.93770.95558.599

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte4341393635
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Bay Christensen A/S

CVR-nr 17316508

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Bay Christensen A/S

CVR-nr: 17316508

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7051957


Certificeringer

KlimaRapport basis
KlimaRapport basis

Åbningstider

Mandag
7:00 - 17:00
Tirsdag
7:00 - 17:00
Onsdag
7:00 - 17:00
Torsdag
7:00 - 17:00
Fredag
7:00 - 17:00
Lørdag
9:00 - 12:00
Søndag
Lukket

Vagttelefon 56711700

Kreditrapport

Bay Christensen A/S

CVR-nr: 17316508

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger