Proff
Proff
Annonce

BANG & OLUFSEN HERNING A/S

CVR-nr26095034
AdresseTorvet 20, 7400 Herning

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.1227.6378.5715.8745.278
Personaleomkostninger-3.278-3.527-3.763-3.222-3.168
Afskrivninger-330-410-396-419-470
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.5153.6994.4132.2321.640
Finansielle indtægter70000
Finansielle udgifter-69-61-78-60-63
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto002050
Finansielle poster netto-63-61-58-55-63
Ordinært resultat2.4523.6394.3552.1771.577
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.4523.6394.3552.1771.577
Skat af årets resultat-540-804-959-479-350
Årets resultat1.9122.8353.3961.6981.227

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger02475047831.084
Andre anlæg og driftsmidler241323477224412
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2415709811.0071.497
Kapitalandele22222
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3030303030
Finansielle anlægsaktiver i alt3232323232
Anlægsaktiver i alt2736031.0131.0391.529
Varebeholdninger13.34013.87013.0848.8117.425
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2226513425841.298
Tilgodehavender hos nærtstående parter001.3369390
Andre tilgodehavender394387354387358
Værdipapirer00000
Likvide midler4.4466.3505.0636.6162.585
Omsætningsaktiver i alt18.40221.25820.17817.33711.666
Status balance18.67521.86021.19118.37613.195
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat9.8869.4749.1399.0438.945
Udbytte1.5002.5003.3001.600400
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel11.88612.47412.93911.1439.845
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt11.88612.47412.93911.1439.845
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3551.58800341
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat589852977552373
Varekreditorer5.2916.2376.7085.8731.892
Anden gæld554709567808744
Kortfristet gæld i alt6.7899.3878.2527.2333.350
Passiver i alt18.67521.86021.19118.37613.195

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte10101099
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BANG & OLUFSEN HERNING A/S

CVR-nr 26095034

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BANG & OLUFSEN HERNING A/S

CVR-nr: 26095034

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BANG & OLUFSEN HERNING A/S

CVR-nr: 26095034

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger