Proff
Proff
Annonce
Annonce

Balthire ApS

CVR-nr37930865
AdresseFiskerikajerne 20, 8500 Grenaa

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste224177-27-190-65
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-155-155-155-155-155
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat69-4-206-378-219
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-29-26-24-33-50
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-29-26-24-33-50
Ordinært resultat41-4-206-378-269
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat41-4-206-378-269
Skat af årets resultat00000
Årets resultat41-4-206-378-269

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler6708249791.1331.288
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6708249791.1331.288
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt6708249791.1331.288
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser87100000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1901284935
Værdipapirer00000
Likvide midler0241926
Omsætningsaktiver i alt277170338061
Status balance9469951.0111.2131.349
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-1.034-1.075-1.071-865-488
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-984-1.025-1.021-815-438
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-984-1.025-1.021-815-438
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter01.146000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld1.9308732.0332.0281.786
Kortfristet gæld i alt1.9302.0192.0332.0281.786
Passiver i alt9469951.0111.2131.349

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte000--

Hent gratis årsrapporter

Balthire ApS

CVR-nr 37930865

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Balthire ApS

CVR-nr: 37930865

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Balthire ApS

CVR-nr: 37930865

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger