Proff
Proff
Annonce
Annonce

Bülow Erhverv ApS

CVR-nr33574606
AdresseLindebjærgvej 12, 4180 Sorø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.6919.98713.9646.5235.769
Personaleomkostninger-919-854-715-643-666
Afskrivninger-546-622-624-507-359
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4.2258.51011.7085.3744.744
Finansielle indtægter5641477013
Finansielle udgifter-612-695-987-956-2.199
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-48-549-917-955-2.196
Ordinært resultat4.1787.96111.7084.4192.548
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.1787.96111.7084.4192.548
Skat af årets resultat-902-1.734-2.552-972-561
Årets resultat3.2766.2279.1563.4461.987

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger53.19751.35452.38461.87758.710
Andre anlæg og driftsmidler3857526713
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt53.23551.41252.43661.94458.723
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender10.3178.8417.6976.8157.436
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt10.3178.8417.6976.8157.436
Anlægsaktiver i alt63.55260.25360.13368.75866.159
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser83333648051
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender294602234367489
Værdipapirer00000
Likvide midler3.1107.2778.2955841.159
Omsætningsaktiver i alt3.5418.2829.2289511.714
Status balance67.09368.53569.36069.71067.873
Selskabskapital150150150150150
Overført resultat31.59838.32332.09524.23920.766
Udbytte10.00001.30000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel41.74838.47333.54524.38920.916
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt41.74838.47333.54524.38920.916
Udskudt skat00000
Hensættelse3533137761.2831.113
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter19.76923.35227.11735.75537.774
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt19.76923.35227.11735.75537.774
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat8612.1973.061816598
Varekreditorer290291105184344
Anden gæld4.0703.9104.7567.2827.127
Kortfristet gæld i alt5.2226.3987.9228.2818.069
Passiver i alt67.09368.53569.36069.71067.873

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte22222
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Bülow Erhverv ApS

CVR-nr 33574606

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Bülow Erhverv ApS

CVR-nr: 33574606

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Bülow Erhverv ApS

CVR-nr: 33574606

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger