Proff
Proff

BØRGE KRISTENSENS EFTERFØLGERE A/S

CVR-nr15723076CVRP-nr1000967081
AdresseVestermarken 27, 8260 Viby J

Hos Tømrerfirmaet Børge Kristensens Eftf. ApS løser vi alle former for tømrer- og snedkeropgaver for boligforeninger, det offentlige og virksomheder.
Vi tilbyder høj kvalitet og sætter stor pris på lange og gode relationer. Vi opretholder højt serviceniveau og imødekommer alle opgaver, store som små. Vi er kvalitetsbevidste og erfarne og bistår et projekt med høj faglighed og kvalitetsstyring.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

10.957

10.939

7.015

4.960

4.184

Personaleomkostninger

-8.493

-6.754

-4.643

-4.082

-3.495

Afskrivninger

-1.019

-987

-382

-329

-261

Kapacitetsomkostninger

-177

0

0

0

0

Primært resultat

1.267

3.050

1.788

381

197

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-231

-148

-202

-168

-230

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-231

-148

-202

-168

-230

Ordinært resultat

1.036

3.050

1.788

381

197

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.036

3.050

1.788

381

197

Skat af årets resultat

-234

104

-398

-87

-49

Årets resultat

803

3.155

1.389

294

148

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

4.037

4.541

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

4.037

4.541

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

2.455

2.487

2.518

Andre anlæg og driftsmidler

2.718

2.699

2.364

1.398

1.507

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

2.718

2.699

4.819

3.885

4.025

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

40

39

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

40

39

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

6.795

7.280

4.819

3.885

4.025

Varebeholdninger

250

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

5.797

5.045

3.142

2.338

1.343

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

4

0

0

16

30

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

514

0

853

0

0

Omsætningsaktiver i alt

6.752

10.045

4.297

2.626

1.626

Status balance

13.547

12.745

9.116

6.510

5.652

Selskabskapital

200

200

200

200

200

Overført resultat

5.261

4.759

2.772

1.494

1.308

Udbytte

300

140

111

108

106

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

5.761

5.099

3.083

1.802

1.613

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

5.761

5.099

3.083

1.802

1.613

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

989

1.100

139

88

1

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

468

531

594

Langfristet gæld til banker

1.161

1.403

1.955

1.248

1.448

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

741

419

189

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

1.903

1.822

3.079

2.310

2.635

Kortfristet gæld til nærtstående parter

379

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

647

1.444

450

1.489

962

Selskabsskat

0

0

340

0

0

Varekreditorer

1.721

1.932

912

486

364

Anden gæld

2.146

1.348

1.581

866

670

Kortfristet gæld i alt

4.894

4.724

3.282

2.841

1.996

Passiver i alt

13.547

12.745

9.116

6.510

5.652

ANDET

2022-062021-062020-062019-062018-06
Antal ansatte

20

13

13

10

7

Hent gratis årsrapporter

BØRGE KRISTENSENS EFTERFØLGERE A/S

CVR-nr 15723076

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

BØRGE KRISTENSENS EFTERFØLGERE A/S

CVR-nr: 15723076

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7014600

Firmaets links

Åbningstider

Mandag
7:00 - 15:30
Tirsdag
7:00 - 15:30
Onsdag
7:00 - 15:30
Torsdag
7:00 - 15:30
Fredag
7:00 - 14:30
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

BØRGE KRISTENSENS EFTERFØLGERE A/S

CVR-nr: 15723076

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger