Proff
Proff
Annonce

BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S

CVR-nr16167134
AdresseEllevej 3-7, 4700 Næstved

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste21.52714.0793.3519.88113.657
Personaleomkostninger-44.436-37.028-37.118-34.850-34.812
Afskrivninger-2.838-1.021-3.212-690-950
Kapacitetsomkostninger-10.980-8.728-11.521-10.221-10.958
Primært resultat10.5465.351-5.984-3402.699
Finansielle indtægter441586630595563
Finansielle udgifter-558-482-483-311-468
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-11710414728495
Ordinært resultat10.4295.660-7.9332592.873
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat10.4295.660-7.9332592.873
Skat af årets resultat-2.329-1.2781.745-78-668
Årets resultat8.1014.382-6.1881812.206

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.3021.2751.6111.9232.236
Andre anlæg og driftsmidler14.7355.2003.6672.8491.052
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt16.0376.4755.2774.7723.288
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt16.0376.4755.2774.7723.288
Varebeholdninger549565405628717
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser30.58222.52626.17422.17922.081
Tilgodehavender hos nærtstående parter8.12912.23615.99016.28614.174
Andre tilgodehavender137581.690643263
Værdipapirer00000
Likvide midler91013964
Omsætningsaktiver i alt41.58536.35145.05540.34537.774
Status balance57.62342.82650.33245.11741.062
Selskabskapital2.5002.5002.5002.5002.500
Overført resultat16.04914.94811.56717.75517.573
Udbytte4.0001.000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel22.54918.44814.06720.25520.073
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt22.54918.44814.06720.25520.073
Udskudt skat00000
Hensættelse1.8833030427349
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld8.6535.3715.19800
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt8.6535.3715.19800
Kortfristet gæld til nærtstående parter1401259000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker07306.4333.9715.301
Selskabsskat75100649649
Varekreditorer14.28710.19914.8679.0978.492
Anden gæld9.3607.6499.67710.7186.198
Kortfristet gæld i alt24.53818.70431.06724.43520.639
Passiver i alt57.62342.82650.33245.11741.062

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte10282868279
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S

CVR-nr 16167134

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S

CVR-nr: 16167134

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S

CVR-nr: 16167134

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger