Proff
Proff
Annonce

Aut. El-Installatør Niels Duhn ApS.

CVR-nr27223958CVRP-nr1020635661
AdresseNystedvej 1, 2500 Valby

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.5722.0262.2282.0711.513
Personaleomkostninger-1.243-1.600-1.776-1.279-1.221
Afskrivninger-102-56-115-115-127
Kapacitetsomkostninger000-370
Primært resultat227371338641165
Finansielle indtægter100010
Finansielle udgifter0-7-11-5-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1-7-11-58
Ordinært resultat228364327636173
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat228364327636173
Skat af årets resultat-50-81-72-141-39
Årets resultat178283255496134

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler351452222337488
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt351452222337488
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt351452222337488
Varebeholdninger3942444856
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser13017589175235
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender141442727823
Værdipapirer00000
Likvide midler7676735321.222536
Omsætningsaktiver i alt9981.0061.1731.723861
Status balance1.3491.4581.3952.0591.349
Selskabskapital300300300300300
Overført resultat298570512457412
Udbytte450225200450130
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.0481.0951.0121.207842
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.0481.0951.0121.207842
Udskudt skat00000
Hensættelse2226112440
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter54798014953
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat001380
Varekreditorer31010251
Anden gæld194258269646413
Kortfristet gæld i alt279337372829467
Passiver i alt1.3491.4581.3952.0591.349

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte33333
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Aut. El-Installatør Niels Duhn ApS.

CVR-nr 27223958

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Aut. El-Installatør Niels Duhn ApS.

CVR-nr: 27223958

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Aut. El-Installatør Niels Duhn ApS.

CVR-nr: 27223958

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger