Proff
Proff

Atea Transport ApS

CVR-nr28503563CVRP-nr1011187249
AdresseSyvager 8, 8930 Randers NØ

Pålidelig transport gennem 3 generationer! Kørsel og distribution i både Danmark og i udlandet. Vi er specialister i Walking floor samt kørsel af BULK, træaffald og andet løst gods.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

27.869

23.658

20.274

20.347

15.827

Personaleomkostninger

-22.370

-19.272

-15.487

-16.467

-12.757

Afskrivninger

-4.232

-4.091

-3.597

-3.592

-2.847

Kapacitetsomkostninger

-300

0

0

0

0

Primært resultat

967

295

1.189

289

223

Finansielle indtægter

441

288

241

245

146

Finansielle udgifter

-374

-278

-316

-360

-312

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

26

19

17

0

0

Finansielle poster netto

93

29

-58

-115

-167

Ordinært resultat

1.060

324

1.131

174

56

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.060

324

1.131

174

56

Skat af årets resultat

-245

-82

-258

-54

-43

Årets resultat

816

242

873

120

14

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

54

0

Andre anlæg og driftsmidler

19.423

20.272

15.066

14.607

15.596

Øvrige materielle anlægsaktiver

15

29

42

0

53

Materielle anlægsaktiver i alt

19.438

20.300

15.108

14.661

15.648

Kapitalandele

723

603

492

373

256

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

336

336

336

45

45

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.059

938

827

418

301

Anlægsaktiver i alt

20.497

21.239

15.935

15.079

15.949

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

11.154

10.787

6.885

6.407

5.448

Tilgodehavender hos nærtstående parter

554

527

475

397

366

Andre tilgodehavender

789

421

457

45

30

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

1

0

1

2

2

Omsætningsaktiver i alt

12.891

12.185

8.146

7.137

6.145

Status balance

33.388

33.423

24.081

22.216

22.094

Selskabskapital

150

150

150

150

150

Overført resultat

3.400

2.585

2.286

1.470

1.350

Udbytte

0

0

57

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

3.550

2.735

2.493

1.620

1.500

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

3.550

2.735

2.493

1.620

1.500

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

943

698

616

358

303

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

351

681

1.009

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

8.088

10.446

6.164

6.787

9.128

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

8.439

11.127

7.173

6.787

9.128

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

4.206

3.599

1.790

4.417

3.393

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

7.473

4.834

3.210

3.087

3.228

Anden gæld

8.777

10.430

8.798

5.947

4.541

Kortfristet gæld i alt

20.455

18.863

13.799

13.451

11.163

Passiver i alt

33.388

33.423

24.081

22.216

22.094

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

49

44

37

33

27

Hent gratis årsrapporter

Atea Transport ApS

CVR-nr 28503563

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Atea Transport ApS

CVR-nr: 28503563

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7023044

Åbningstider

ALTID ÅBEN

Kreditrapport

Atea Transport ApS

CVR-nr: 28503563

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger