Proff
Proff
Annonce

ASIA RESTAURANT ODENSE ApS

CVR-nr34595100
AdresseTagtækkervej 8 st, 5230 Odense M

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.3943.2723.2755.1335.481
Personaleomkostninger-3.204-3.048-3.315-3.844-3.762
Afskrivninger-47-109-120-108-128
Kapacitetsomkostninger-70-77-54-75-132
Primært resultat7338-2151.1071.459
Finansielle indtægter168179379380349
Finansielle udgifter-70-53-98-77-154
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto98126280302196
Ordinært resultat171164661.4091.654
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat171164661.4091.654
Skat af årets resultat-39-36-15-314-365
Årets resultat132128511.0961.289

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.6101.6521.6951.7401.683
Andre anlæg og driftsmidler0571147225
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.6101.6571.7661.8861.908
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver524484484472461
Finansielle anlægsaktiver i alt524484484472461
Anlægsaktiver i alt2.1342.1422.2502.3592.369
Varebeholdninger10583708383
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser17010425219
Tilgodehavender hos nærtstående parter8.1758.3289.4849.5827.713
Andre tilgodehavender102171539110331
Værdipapirer0000293
Likvide midler40551155105480
Omsætningsaktiver i alt9.0339.39610.1749.9288.943
Status balance11.16611.53812.42412.28611.312
Selskabskapital8080808080
Overført resultat7.5527.8308.0838.4097.682
Udbytte410381377369360
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8.0428.2918.5408.8588.122
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8.0428.2918.5408.8588.122
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter44130217304391
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld155120151650
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt199250367369391
Kortfristet gæld til nærtstående parter6001.0031.265860845
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat354219304355
Varekreditorer18516973198274
Anden gæld2.1061.7832.1601.6971.325
Kortfristet gæld i alt2.9252.9973.5173.0602.799
Passiver i alt11.16611.53812.42412.28611.312

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte9991111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ASIA RESTAURANT ODENSE ApS

CVR-nr 34595100

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ASIA RESTAURANT ODENSE ApS

CVR-nr: 34595100

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ASIA RESTAURANT ODENSE ApS

CVR-nr: 34595100

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger