Proff
Proff
Annonce
Annonce

ASIA HOLDING ApS

CVR-nr36399422
AdresseOdensevej 85, 5500 Middelfart

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-14

-16

-18

-51

-31

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-84

-32

-39

-67

-34

Finansielle indtægter

370

330

791

605

69

Finansielle udgifter

-1.035

-124

-629

-452

-232

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

702

264

1.058

5.452

4.127

Finansielle poster netto

37

470

1.220

5.605

3.963

Ordinært resultat

-47

438

1.182

5.538

3.930

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-47

438

1.182

5.538

3.930

Skat af årets resultat

0

-38

-31

-23

34

Årets resultat

-47

399

1.150

5.514

3.964

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

8.156

11.060

10.550

10.550

10.550

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

8.156

11.060

10.550

10.550

10.550

Anlægsaktiver i alt

8.156

11.060

10.550

10.550

10.550

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

8.202

9.284

9.276

8.898

6.878

Andre tilgodehavender

6.773

1.486

1.762

2.305

2.667

Værdipapirer

1.411

1.938

3.190

3.097

938

Likvide midler

435

405

374

267

66

Omsætningsaktiver i alt

16.822

13.113

14.602

14.567

10.549

Status balance

24.978

24.173

25.152

25.117

21.099

Selskabskapital

50

50

50

50

50

Overført resultat

20.113

20.219

19.934

18.897

13.493

Udbytte

59

114

113

111

108

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

20.222

20.384

20.097

19.057

13.651

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

20.222

20.384

20.097

19.057

13.651

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

3.907

3.258

4.368

5.297

6.359

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

339

121

161

336

745

Varekreditorer

10

10

10

10

10

Anden gæld

500

401

517

417

334

Kortfristet gæld i alt

4.756

3.789

5.055

6.060

7.448

Passiver i alt

24.978

24.173

25.152

25.117

21.099

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

0

0

0

0

0

Hent gratis årsrapporter

ASIA HOLDING ApS

CVR-nr 36399422

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ASIA HOLDING ApS

CVR-nr: 36399422

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ASIA HOLDING ApS

CVR-nr: 36399422

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger