Proff
Proff
Annonce

ARKITEKTERNE. KØGE A/S

CVR-nr25449096
AdresseTorvet 21, 4600 Køge

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste11.3329.5517.9289.5507.873
Personaleomkostninger-7.464-7.508-6.498-6.059-5.301
Afskrivninger-24-37-39-54-52
Kapacitetsomkostninger00-6300
Primært resultat3.8442.0061.3283.4372.520
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-5-29-12-44-47
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-5-29-12-44-47
Ordinært resultat3.8391.9771.3163.3932.473
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.8391.9771.3163.3932.473
Skat af årets resultat-784-448-303-771-560
Årets resultat3.0551.5291.0132.6211.913

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger17920318190113
Andre anlæg og driftsmidler00133363
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt179203194122176
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender001093542
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver7777000
Finansielle anlægsaktiver i alt77771093542
Anlægsaktiver i alt256280303157218
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.4153.5393.4644.1723.370
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender0056300
Værdipapirer00000
Likvide midler2.1261.7878291.706567
Omsætningsaktiver i alt6.8315.5205.0106.0314.057
Status balance7.0875.8005.3126.1884.275
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat51516013118171
Udbytte1.5001.50001.425300
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.5152.1606311.943971
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.5152.1606311.943971
Udskudt skat00000
Hensættelse1.6821.7821.5331.8271.496
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker46002
Selskabsskat777117552418271
Varekreditorer524533512349350
Anden gæld1.5861.2022.0841.6501.184
Kortfristet gæld i alt2.8911.8573.1482.4181.807
Passiver i alt7.0875.8005.3126.1884.275

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte12111098
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ARKITEKTERNE. KØGE A/S

CVR-nr 25449096

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

ARKITEKTERNE. KØGE A/S

CVR-nr: 25449096

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ARKITEKTERNE. KØGE A/S

CVR-nr: 25449096

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger