Proff
Proff
Annonce
Annonce

ApS SM NR. 79

CVR-nr15393173
AdresseLyngmarksvej 1, 8240 Risskov

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste216257.440802402156
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat216257.440802402156
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-6-1.265-100
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-6-1.265-100
Ordinært resultat210258.705801402156
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat210258.705801402156
Skat af årets resultat-46934-247-110-34
Årets resultat164259.639555292121

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger3.2503.250.0003.2002.5002.300
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.2503.250.0003.2002.5002.300
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt3.2503.250.0003.2002.5002.300
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler754603.371367456599
Omsætningsaktiver i alt985835.029673753888
Status balance4.2354.085.0293.8733.2533.188
Selskabskapital130130.000130130130
Overført resultat1.6491.570.5511.3011.3771.304
Udbytte8585.000856262
Øvrige reserver1.4981.498.1781.5931.047891
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.3633.283.7293.1092.6172.387
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.3633.283.7293.1092.6172.387
Udskudt skat00000
Hensættelse651648.538694540496
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter12462.05003676
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2625.15010130
Varekreditorer00000
Anden gæld7265.5626960100
Kortfristet gæld i alt222152.7627096305
Passiver i alt4.2354.085.0293.8733.2533.188

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte0001-

Hent gratis årsrapporter

ApS SM NR. 79

CVR-nr 15393173

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ApS SM NR. 79

CVR-nr: 15393173

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ApS SM NR. 79

CVR-nr: 15393173

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger