Proff
Proff
Annonce
Annonce

ApS KBUS 38 NR. 1310

CVR-nr14710485
AdresseKalvebod Brygge 39-41, 1560 København V

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-102021-102020-102019-102018-10
Startdato

01.11.2021

01.11.2020

01.11.2019

01.11.2018

01.11.2017

Sluttdato

31.10.2022

31.10.2021

31.10.2020

31.10.2019

31.10.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-102021-102020-102019-102018-10
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-39-40-38-38-38
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-39-40-38-38-38
Finansielle indtægter216711
Finansielle udgifter-35-46-46-46-44
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto19.62914.7374.232-7021.762
Finansielle poster netto19.59614.7074.193-7461.719
Ordinært resultat19.55714.6674.155-7851.681
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat19.55714.6674.155-7851.681
Skat af årets resultat350817-318
Årets resultat19.56115.1754.172-7881.699

BALANCEREGNSKAB

2022-102021-102020-102019-102018-10
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele62.89744.46829.71525.47626.179
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt62.89744.46829.71525.47626.179
Anlægsaktiver i alt62.89744.46829.71525.47626.179
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.4680000
Andre tilgodehavender33696221225185
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt4.501696221225185
Status balance67.39945.16429.93525.70126.364
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat5.0077.36813.01413.07313.159
Udbytte3.0000000
Øvrige reserver51.32332.89412.0737.8428.544
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel59.53040.46225.28721.11521.903
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt59.53040.46225.28721.11521.903
Udskudt skat00000
Hensættelse00---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter531.1841.1331.1041.045
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat4.262032320
Varekreditorer2525252525
Anden gæld3.5293.4943.4593.4253.391
Kortfristet gæld i alt7.8694.7024.6484.5864.461
Passiver i alt67.39945.16429.93525.70126.364

ANDET

2022-102021-102020-102019-102018-10
Antal ansatte00---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ApS KBUS 38 NR. 1310

CVR-nr 14710485

Årsrapport 01.11.2021 (PDF)

Periode: 01.11.2021 - 31.10.2022

Årsrapport 01.11.2020 (PDF)

Periode: 01.11.2020 - 31.10.2021

Årsrapport 01.11.2019 (PDF)

Periode: 01.11.2019 - 31.10.2020

Årsrapport 01.11.2018 (PDF)

Periode: 01.11.2018 - 31.10.2019

Årsrapport 01.11.2017 (PDF)

Periode: 01.11.2017 - 31.10.2018

Kreditrapport

ApS KBUS 38 NR. 1310

CVR-nr: 14710485

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ApS KBUS 38 NR. 1310

CVR-nr: 14710485

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger