Proff
Proff
Annonce
Annonce

ANSØ GRUPPEN A/S

CVR-nr34451060
AdresseNybrovej 87, 2820 Gentofte

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

30.06.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.7949.3088.5257.5426.338
Personaleomkostninger-4.359-7.118-6.909-5.697-7.715
Afskrivninger-97-1950-141-216
Kapacitetsomkostninger0-136-14000
Primært resultat1.3371.8591.4761.704-1.593
Finansielle indtægter-539-3223-5
Finansielle udgifter-193-429-186-265-135
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-198-390-217-243-140
Ordinært resultat1.1391.4691.2591.462-1.733
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.1391.4691.2591.462-1.733
Skat af årets resultat-313-349-309433
Årets resultat8261.1209511.466-1.699

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger39547463125345
Andre anlæg og driftsmidler1101298686185
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt505603718339229
Kapitalandele208208169050
Langfristede tilgodehavender000131121
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt208208169131171
Anlægsaktiver i alt713811887470400
Varebeholdninger28917.059295335287
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser11.31513.5548.7059.0338.524
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.16401.668855700
Andre tilgodehavender01523971678
Værdipapirer00000
Likvide midler002.076865403
Omsætningsaktiver i alt16.13231.21213.44111.36110.667
Status balance16.84532.02314.32711.83111.067
Selskabskapital400400400400400
Overført resultat5.6924.8663.7462.7951.109
Udbytte00000
Øvrige reserver0000220
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.0925.2664.1463.1951.730
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.0925.2664.1463.1951.730
Udskudt skat00000
Hensættelse68151908
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0002.0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0002.0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter03.9391.28731335
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2748.5980381969
Selskabsskat00000
Varekreditorer5.24611.3296.0753.8106.312
Anden gæld5.1662.8752.8002.4141.712
Kortfristet gæld i alt10.68626.74110.1626.6369.329
Passiver i alt16.84532.02314.32711.83111.067

ANDET

2023-062022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1919131310
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ANSØ GRUPPEN A/S

CVR-nr 34451060

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 30.06.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ANSØ GRUPPEN A/S

CVR-nr: 34451060

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ANSØ GRUPPEN A/S

CVR-nr: 34451060

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger