Proff
Proff
Annonce
Annonce

Anicura Københavns Dyrehospital ApS

CVR-nr33256825
AdressePoppelstykket 11, 2450 København SV

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2017-12Regnskab med fremmed valuta

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste42.67843.76538.77927.54224.158
Personaleomkostninger-37.640-35.052-30.183-24.929-24.340
Afskrivninger-752-845-874-1.987-1.972
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4.2877.8677.721626-2.154
Finansielle indtægter85816396261
Finansielle udgifter-9-9-2-9-13
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0003577
Finansielle poster netto848154945264
Ordinært resultat5.1358.0227.815678-2.090
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5.1358.0227.815678-2.090
Skat af årets resultat00000
Årets resultat5.1358.0227.815678-2.090

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000843
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000843
Grunde og bygninger331337000
Andre anlæg og driftsmidler3.0182.1862.5922.4963.182
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.3492.5232.5922.4963.182
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt3.3492.5232.5922.4964.025
Varebeholdninger8921.1139331.059718
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.0251.096933858849
Tilgodehavender hos nærtstående parter22.61721.26717.5234.2131.793
Andre tilgodehavender8346112131276
Værdipapirer00000
Likvide midler1071217206141
Omsætningsaktiver i alt24.91523.84619.7346.7453.949
Status balance28.26426.36922.3269.2417.974
Selskabskapital760760760760760
Overført resultat21.80016.6658.643828151
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel22.56017.4259.4031.588911
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt22.56017.4259.4031.588911
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld002.2938670
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt002.2938670
Kortfristet gæld til nærtstående parter8473.3091.15539697
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker000037
Selskabsskat00000
Varekreditorer1.2472.3714.1521.7701.445
Anden gæld3.6093.2645.3244.9764.884
Kortfristet gæld i alt5.7048.94410.6306.7857.063
Passiver i alt28.26426.36922.3269.2417.974

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte7259595153
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Anicura Københavns Dyrehospital ApS

CVR-nr 33256825

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Anicura Københavns Dyrehospital ApS

CVR-nr: 33256825

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Anicura Københavns Dyrehospital ApS

CVR-nr: 33256825

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger