Proff
Proff
Annonce
Annonce

ANICURA ApS

CVR-nr34897778
AdresseMarielundvej 46 E 1 th, 2730 Herlev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste195.989-11.134-14.4422.2403.892
Personaleomkostninger-191.768-19.880-18.693-13.137-5.766
Afskrivninger-29.161-1.919-3.412-792-297
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-24.939-32.933-36.547-11.689-2.171
Finansielle indtægter49217849643.985
Finansielle udgifter-3.572-10.016-11.280-12.028-13.677
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-3.124016.50012.5510
Finansielle poster netto-6.204-9.8385.22461930.308
Ordinært resultat-31.143-42.771-31.323-11.07028.137
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-31.143-42.771-31.323-11.07028.137
Skat af årets resultat4868.7958.6264.0262.478
Årets resultat-30.657-33.976-22.697-7.04430.615

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill77.8070000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver5.4934.6746.1712.635726
Immaterielle anlægsaktiver i alt83.2994.6746.1712.635726
Grunde og bygninger27.33279484316555
Andre anlæg og driftsmidler17.626398545655664
Øvrige materielle anlægsaktiver616002500
Materielle anlægsaktiver i alt45.5741.1931.3881.069718
Kapitalandele155.183439.474380.709357.917312.875
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver92425126523765
Finansielle anlægsaktiver i alt156.107439.725380.974358.155312.940
Anlægsaktiver i alt284.980445.591388.532361.859314.384
Varebeholdninger14.2830000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8.07960017
Tilgodehavender hos nærtstående parter51.79531.84621.0239.79652.607
Andre tilgodehavender3.3368.78912.9097.3414.869
Værdipapirer00000
Likvide midler1.9430000
Omsætningsaktiver i alt80.06240.91235.71617.45057.757
Status balance365.042486.503424.248379.309372.141
Selskabskapital8080808080
Overført resultat270.51815.46041.06760.87849.097
Udbytte000025.060
Øvrige reserver2.5173.6454.81300
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel273.11619.18545.96060.95874.237
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt273.11619.18545.96060.95874.237
Udskudt skat00000
Hensættelse8.62928.68419.22920.65916.213
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter0359.686317.224294.109275.296
Anden langfristet gæld001.1304280
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0359.686318.354294.537275.296
Kortfristet gæld til nærtstående parter48.21173.51927.0884072.020
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0000189
Selskabsskat00000
Varekreditorer12.6102.3667.4771.0142.153
Anden gæld22.4773.0636.1401.7332.033
Kortfristet gæld i alt83.29878.94840.7043.1546.395
Passiver i alt365.042486.503424.248379.309372.141

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3423024168

Hent gratis årsrapporter

ANICURA ApS

CVR-nr 34897778

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ANICURA ApS

CVR-nr: 34897778

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ANICURA ApS

CVR-nr: 34897778

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger