Proff
Proff
Annonce

AMAZONE SONGS ApS

CVR-nr21076600
AdresseHolgersvej 1, 2920 Charlottenlund

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-3847115112
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3-1.6292.765115112
Finansielle indtægter1.8817632941.948227
Finansielle udgifter-8-90-67-45-946
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-1.073-1.9282.601-31725
Finansielle poster netto801-1.2552.8281.8726
Ordinært resultat804-1.2162.8751.987118
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat804-1.2162.8751.987118
Skat af årets resultat-498209-658-444134
Årets resultat306-1.0072.2161.543251

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele2.4093.4823.7423.8604.391
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.4093.4823.7423.8604.391
Anlægsaktiver i alt2.4093.4823.7423.8604.391
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.2622.1252.7572.9103.354
Andre tilgodehavender4014930049
Værdipapirer8.52310.78811.8499.1307.471
Likvide midler13.2839.6709.6849.5988.604
Omsætningsaktiver i alt24.46923.07624.29021.63819.478
Status balance26.87826.55728.03225.49823.869
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat24.27022.95023.75421.47619.402
Udbytte000055
Øvrige reserver2.2843.3573.6173.7354.266
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel26.67926.43227.49625.33623.849
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt26.67926.43227.49625.33623.849
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter17003270
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer2828222221
Anden gæld2984841330
Kortfristet gæld i alt19912653716221
Passiver i alt26.87826.55728.03225.49823.869

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte--000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

AMAZONE SONGS ApS

CVR-nr 21076600

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

AMAZONE SONGS ApS

CVR-nr: 21076600

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

AMAZONE SONGS ApS

CVR-nr: 21076600

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger