Proff
Proff
Annonce
Annonce

Altiden Støtte ApS

CVR-nr34893926
AdresseTuborgvej 5, 2900 Hellerup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste24.87320.97521.79221.57320.950
Personaleomkostninger-32.160-21.491-21.626-19.674-19.497
Afskrivninger-419-139-200-172-445
Kapacitetsomkostninger00110-505
Primært resultat-7.707-656-231.727503
Finansielle indtægter120000
Finansielle udgifter-16-91-54-4-64
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-4-91-54-4-64
Ordinært resultat-7.710-748-781.723440
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-7.710-748-781.723440
Skat af årets resultat1.66316417-379-238
Årets resultat-6.047-583-611.344202

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill2.6850000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt2.6850000
Grunde og bygninger30998300
Andre anlæg og driftsmidler29163239423590
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt60262322423590
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender1.0325085085080
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00001.103
Finansielle anlægsaktiver i alt1.0325085085081.103
Anlægsaktiver i alt3.7777698299311.693
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.5256693.2321.087243
Tilgodehavender hos nærtstående parter18.9828.9319.7084.8610
Andre tilgodehavender1.123151913537
Værdipapirer00000
Likvide midler413982148823.601
Omsætningsaktiver i alt24.18110.50014.0306.9524.508
Status balance27.95811.26914.8607.8836.201
Selskabskapital20780808080
Overført resultat9.4964.7885.3715.4324.088
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel9.7034.8685.4515.5124.168
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt9.7034.8685.4515.5124.168
Udskudt skat00000
Hensættelse1.8390782048
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld001.5095060
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt001.5095060
Kortfristet gæld til nærtstående parter13.6341.9041.53600
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat37002050
Varekreditorer857744767183224
Anden gæld53.7535.51801.761
Kortfristet gæld i alt16.4166.4017.8211.8451.985
Passiver i alt27.95811.26914.8607.8836.201

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte5541424143
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Altiden Støtte ApS

CVR-nr 34893926

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Altiden Støtte ApS

CVR-nr: 34893926

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Altiden Støtte ApS

CVR-nr: 34893926

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger