Proff
Proff
Annonce
Annonce

Altiden Omsorg ApS

CVR-nr19176878
AdresseTuborgvej 5, 2900 Hellerup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning138.875300.029320.099322.384328.012
Vareforbrug63.63049.38445.37738.10327.238
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste109.574250.645274.722284.281300.774
Personaleomkostninger-78.077-264.691-287.352-305.463-300.961
Afskrivninger-15.699-1.298-759-871-1.174
Kapacitetsomkostninger0-13-32-10
Primært resultat15.798-15.357-13.422-22.055-1.360
Finansielle indtægter67000102
Finansielle udgifter-8.799-1.937-1.801-260-400
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-8.732-1.937-1.801-260-298
Ordinært resultat7.066-17.294-15.222-22.314-1.658
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7.066-17.294-15.222-22.314-1.658
Skat af årets resultat-7.9963.7713.3284.892330
Årets resultat-930-13.523-11.895-17.422-1.328

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill93.9730000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver3973426928239
Immaterielle anlægsaktiver i alt94.01273426928239
Grunde og bygninger5101.625448102183
Andre anlæg og driftsmidler14.5205.6394831.0701.257
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt15.0307.2659311.1721.440
Kapitalandele191.611144.263144.22337.35515.903
Langfristede tilgodehavender1.4344934634200
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000493
Finansielle anlægsaktiver i alt193.045144.756144.68637.77416.395
Anlægsaktiver i alt302.088152.754145.88639.22717.875
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser033.31140.32951.16142.790
Tilgodehavender hos nærtstående parter20.48316.84911.5543931.090
Andre tilgodehavender6.83211.1748.4917.1113.134
Værdipapirer00000
Likvide midler3.863123925.991531
Omsætningsaktiver i alt32.53763.68661.99565.89959.344
Status balance334.624216.440207.882105.12677.218
Selskabskapital603601601600600
Overført resultat136.55439.76853.2915.18622.609
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel137.15740.36953.8925.78623.209
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt137.15740.36953.8925.78623.209
Udskudt skat00000
Hensættelse01.5006.4002.8502.550
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld10.071021.7208.1190
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00001.000
Langfristet gæld i alt10.071021.7208.1190
Kortfristet gæld til nærtstående parter152.049138.49069.41632.0659.757
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0009970
Selskabsskat7.899213381900
Varekreditorer11.0346.6184.1103.8174.393
Anden gæld2.44429.44252.006036.310
Kortfristet gæld i alt187.396174.571125.87088.37151.460
Passiver i alt334.624216.440207.882105.12677.218

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte296597682715771
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Altiden Omsorg ApS

CVR-nr 19176878

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Altiden Omsorg ApS

CVR-nr: 19176878

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Altiden Omsorg ApS

CVR-nr: 19176878

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger