Proff
Proff
Annonce
Annonce

Albatros Holding ApS

CVR-nr21396273
AdresseTøndergade 16, 1752 København V

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.1411.0593.1201.027.370982.227
Vareforbrug2.0242.0732.518877.194820.253
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.1411.0591.059261.451263.306
Personaleomkostninger-170-1.429-1.599-127.959-110.798
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-1.706-3.030-3.68612.15241.221
Finansielle indtægter-26.542-24.533-71.93425.15823.806
Finansielle udgifter-4.044-4.221-10.123-28.215-25.295
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00015.3401.464
Finansielle poster netto-30.586-28.754-82.05712.283-25
Ordinært resultat-32.292-31.784-85.74324.43541.196
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-32.292-31.784-85.74324.43541.196
Skat af årets resultat9902.3641.527-3.220-13.180
Årets resultat-31.302-29.420-84.14421.21528.016

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00011.84613.867
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0005.3323.784
Immaterielle anlægsaktiver i alt00017.17717.651
Grunde og bygninger000210.993207.509
Andre anlæg og driftsmidler9929271.51421.78918.194
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt9929271.514232.782225.704
Kapitalandele196.776230.263220.56047.11630.919
Langfristede tilgodehavender9.04813.54813.5488.54819.572
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000166
Finansielle anlægsaktiver i alt205.825243.811234.10855.66450.658
Anlægsaktiver i alt206.816244.738235.622305.623294.012
Varebeholdninger00010.4098.907
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00016.33616.889
Tilgodehavender hos nærtstående parter41.15543.35344.93583.81095.967
Andre tilgodehavender23.71617.6919.56556.77682.738
Værdipapirer2.5822.3742.23291.10390.631
Likvide midler1.1939382.375129.34797.207
Omsætningsaktiver i alt68.64564.35659.107516.514501.341
Status balance275.462309.094294.730822.137795.354
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat3.04119.51022.26393.002106.112
Udbytte00005.000
Øvrige reserver00023.6047.544
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.24119.71022.463116.806118.856
Minoritetsinteressernes andel00043.15145.385
Egenkapital i alt3.24119.71022.463159.957164.241
Udskudt skat00000
Hensættelse9.9368.038019.82521.895
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker63.38473.49078.768168.302149.611
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000707731
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)63.96664.252000
Langfristet gæld i alt127.351137.74378.769169.010150.342
Kortfristet gæld til nærtstående parter121.545127.395111.31400
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00011.9353.075
Selskabsskat00010.38911.169
Varekreditorer000302.489295.310
Anden gæld13.38916.21082.184148.533149.320
Kortfristet gæld i alt134.934143.604193.498473.345458.875
Passiver i alt275.462309.094294.730822.137795.354

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte---443431
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Albatros Holding ApS

CVR-nr 21396273

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Albatros Holding ApS

CVR-nr: 21396273

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Albatros Holding ApS

CVR-nr: 21396273

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger