Proff
Proff
Annonce
Annonce

Aktieselskabet P. Hatten & Co

CVR-nr34683212
AdresseC. E. Christiansens Vej 25, 4930 Maribo

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-102022-102021-102020-102019-10
Startdato

01.11.2022

01.11.2021

01.11.2020

01.11.2019

01.11.2018

Sluttdato

31.10.2023

31.10.2022

31.10.2021

31.10.2020

31.10.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-102022-102021-102020-102019-10
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste38.09158.74850.27537.16635.132
Personaleomkostninger-35.631-37.312-34.515-32.234-34.803
Afskrivninger-639-442-599-654-704
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.82120.99415.1614.278-375
Finansielle indtægter3506391.9851.325800
Finansielle udgifter-836-1.107-1.837-2.440-3.503
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.0393.668-2.8341.7581.831
Finansielle poster netto1.5533.199-2.686643-872
Ordinært resultat3.37524.19318.1434.921-1.247
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.37524.19318.1434.921-1.247
Skat af årets resultat-300-4.564-3.406-689545
Årets resultat3.07519.62914.7374.232-702

BALANCEREGNSKAB

2023-102022-102021-102020-102019-10
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger13.04413.4777.8458.0708.295
Andre anlæg og driftsmidler1.0396293897361.192
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt14.08314.1068.2348.8069.487
Kapitalandele11.93112.80511.3428.4547.780
Langfristede tilgodehavender02.7992.7992.7992.886
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2.7990000
Finansielle anlægsaktiver i alt14.72915.60414.14011.25310.666
Anlægsaktiver i alt28.81329.71022.37520.05920.153
Varebeholdninger51.29554.33252.41341.79842.629
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser29.93337.14342.69536.27634.678
Tilgodehavender hos nærtstående parter621001.2241.1961.166
Andre tilgodehavender9811.1989813.3414.648
Værdipapirer00000
Likvide midler34582127126124
Omsætningsaktiver i alt83.23093.45297.67582.89883.393
Status balance112.042123.162120.050102.957103.546
Selskabskapital1.3051.3051.3051.3051.305
Overført resultat50.36151.18235.77823.43319.117
Udbytte5.0003.0001.20000
Øvrige reserver5.7957.3566.1314.9395.023
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel62.91862.84344.41429.67725.446
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt62.91862.84344.41429.67725.446
Udskudt skat00000
Hensættelse948784228--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.9342.0972.2602.4132.568
Langfristet gæld til banker000123923
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2.0462.3182.3602.4110
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.9814.4154.6194.9473.490
Kortfristet gæld til nærtstående parter8620000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker6155.8868.62931.08437.240
Selskabsskat1374.50049200
Varekreditorer34.37832.52346.75825.51626.492
Anden gæld8.20412.20914.90911.73310.878
Kortfristet gæld i alt44.19655.11970.78868.33374.610
Passiver i alt112.042123.162120.050102.957103.546

ANDET

2023-102022-102021-102020-102019-10
Antal ansatte6464646569
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Aktieselskabet P. Hatten & Co

CVR-nr 34683212

Årsrapport 01.11.2022 (PDF)

Periode: 01.11.2022 - 31.10.2023

Årsrapport 01.11.2021 (PDF)

Periode: 01.11.2021 - 31.10.2022

Årsrapport 01.11.2020 (PDF)

Periode: 01.11.2020 - 31.10.2021

Årsrapport 01.11.2019 (PDF)

Periode: 01.11.2019 - 31.10.2020

Årsrapport 01.11.2018 (PDF)

Periode: 01.11.2018 - 31.10.2019

Årsrapport 01.11.2017 (PDF)

Periode: 01.11.2017 - 31.10.2018

Kreditrapport

Aktieselskabet P. Hatten & Co

CVR-nr: 34683212

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Aktieselskabet P. Hatten & Co

CVR-nr: 34683212

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger